Innovatie

Groningen concentreert woningbouwprogramma in ontwikkelgebieden 'Stadshavens', Meerstad en de Suikerzijde

De gemeente Groningen wil de komende jaren veel extra woningen bouwen. De nieuwe huizen zullen dan vooral gebouwd worden in de ontwikkelgebieden Stadshavens, Meerstad en de Suikerzijde. Met de Groninger corporaties wil de gemeente  afspraken over de bouw van sociale huur en midden huur. Dat zijn enkele voornemens van het college van B en W van Groningen zoals vastgelegd in een concept woonvisie, die in juni in de gemeenteraad zal worden behandeld.


Leestijd: 1 minuut

Groningen concentreert woningbouwprogramma in ontwikkelgebieden 'Stadshavens', Meerstad en de Suikerzijde
Groningen concentreert woningbouwprogramma in ontwikkelgebieden 'Stadshavens', Meerstad en de Suikerzijde

In de woonvisie heeft het college van B en W, onder leiding van wethouder Roeland van der Schaaf, aan de hand van vijf punten aangegeven hoe de woningbouw zich de komende jaren verder zal ontwikkelen.

De komende jaren groeit de gemeente Groningen fors. Dat vraagt om heel veel extra woningen. Door meer te bouwen wil de gemeente de druk van de woningmarkt halen.

Bij het realiseren van die woningen gaat het volgens de gemeente om veel meer dan aantallen. De kwaliteit vindt de gemeente van groot belang, zowel in de stedenbouw en de openbare ruimte als de architectuur.

Eén  van de lokaties waar Groningen nieuwbouw wil realiseren is dus Stadshavens (illustratie boven). In een voormalig industriegebied rond het Eemskanaal in Groningen verrijst volgend jaar Stadshavens. De gemeente Groningen transformeert hier (samen met woningcorporaties Nijestee en Lefier en projectontwikkelaars BPD, VanWonen, VolkerWessels en Wonam) in 10 à 15 jaar een bedrijventerrein tot een nieuw groen woon-, werk- en recreatiegebied met 2000 tot 3000 koop- en huurwoningen.

De woonvisie is te lezen via gemeente.groningen.nl/woonvisie en wordt in juni besproken in de gemeenteraad.