Innovatie

Groningen produceert 262.000 kilo afval per dag. En dan…??

Inwoners van de gemeente Groningen zorgen samen voor 262 ton afval per dag. Al dit afval wordt dagelijks aangevoerd met 35 vrachtauto’s. Dit afval is niet gescheiden. Maar dat gebeurt later alsnog. Het afval gaat eerst naar een afval-overslaghal achter De Stainkoeln aan de Winschoterweg, maar later naar Oudehaske in Friesland. Op de website van de gemeente Groningen staat precies hoe dit ‘na-scheiden’ in z’n werk gaat, door een machine in een fabriek en wat er vervolgens met dat gescheiden afval gebeurt.


Leestijd: 1 minuut

Groningen produceert 262.000 kilo afval per dag. En dan…??
Groningen produceert 262.000 kilo afval per dag. En dan…??

“Alle inwoners van Groningen kunnen hun restafval in één container gooien. Vaak is dat een grijze- of ondergrondse container. Groente-, Fruit- en Tuinafval gaat in sommige wijken in de groene container. Vervolgens halen wij het op en dan begint het afvalverwerkingsproces pas echt”, legt adviseur afvalverwerking Sjoerd Boutsema van de gemeente Groningen uit.

Afvalscheidingsfabriek

Het restafval gaat naar afvalscheidingsfabriek in Oudehaske, bij Heerenveen, waar het gesorteerd en gescheiden wordt. Alle soorten afval (grondstof) komen apart bij elkaar. Plastic bij plastic, voedselresten bij de voedselresten, drankpakken bij drankpakken en blik bij blik. “Zo wordt 96% van de metalen uit het afval gescheiden, 80% van de kunststoffen en 70% van de drankenkartons. Vervolgens kan dit worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.”

Biogas

Bij het restafval zitten natuurlijk ook etensresten. Ook die worden gesorteerd en krijgen een tweede leven. “Alle etensresten en klein groenafval uit de tuin komen in grote vaten, oftewel: vergistingsinstallaties. In die vaten vergist het afval, wat zorgt voor biogas. Dat biogas levert groengas voor ongeveer 5.000 huishoudens!”, vertelt Sjoerd trots.

Zo zorgen jouw sinaasappel- en bananenschillen voor extra gas. “En dat is niet het enige”, vervolgt Sjoerd. “Ook de auto’s van de afvalscheidingsfabriek die het afval naar Oudehaske transporteren rijden op dit gas.”

Meer over de vraag over wat er met ons restafval gebeurt leest u op deze pagina van de website van de gemeente Groningen.