Innovatie

Groningse site voor freelancers wil doorstoten tot Europese top

Het Groningse bedrijf Independent Brains, dat een website exploiteert voor de meest uiteenlopende groepen freelancers, wil doorgroeien naar de Europese top. Als eerste stap daartoe heeft het bedrijf onder de naam ‘Brain Store’ een nieuw dienstenpakket voor de freelancers aan de site toegevoegd.


Leestijd: 1 minuut

In de rubriek BrainStore zijn onder de kopjes ‘Opleiding en Ontwikkeling’ en’Zakelijke Dienstverlening’ een aantal services opgenomen. Deze zijn insamenwerking met partners opgezet speciaal voor ingeschreven BrainWorkers enleveren hen direct voordeel op: in de vorm van tijdsbesparing of financieelvoordeel door voor hen bedongen kortingen op de diensten.De eerste diensten worden aangeboden in samenwerking met een aantalpartners: Tolken.nl Taaltrainingen voor een speciale opfriscursus voorprofessionals, Cap Gemini Ernst & Young voor kwalitatieve ICT-gerelateerdeopleidingen en Pink Elephant Educational Services voor de training ITIL Foundation.Moneypenny.nl biedt BrainWorkers aantrekkelijke tarieven voor het inhuren vaneen Virtual Assistant op adhoc of vaste basis. Een uitkomst vooralleenwerkende freelancers die werkzaamheden graag professioneel uit handen willen geven.Het bestand aan BrainWorkers van Independent Brains biedt professionals ineen brede range van beroepsgroepen. Met name ICT’ers, journalisten,interim-managers en professionals in marketing en communicatie zijn sterkvertegenwoordigd.Op de internetsite http://www.independentbrains.com kunnen zelfstandigeprofessionals/ freelancers (BrainWorkers) en opdrachtgevers (BrainHunters)zich inschrijven om automatisch met elkaar gematcht te worden.Ambitie

Independent Brains heeft sinds de start in juli een uitgebreide database metmeer dan 2000 freelancers en meer dan 200 opdrachtgevers opgebouwd. Met derecente introductie van het BrainStore servicepakket voor de freelancer isweer een belangrijk deel van de ambitie van Independent Brains om een van debelangrijkste dienstverleners voor freelancers en opdrachtgevers in Europate worden, gerealiseerd. Meer diensten staan op stapel.