Innovatie

Muziekcentrum De Nieuwe Poort wordt bijna 50 miljoen euro duurder dan eerder berekend

Het plan voor De Nieuwe Poort, het muziekcentrum dat aan de zuidzijde van het Hoofdstation moet komen, krijgt steeds meer vorm. En dat geldt ook voor de kosten. Die worden in een blauwdruk van het college van B&W beraamd op 268 miljoen, 47 miljoen meer dan in het vorige plan.


Leestijd: 1 minuut

De stijging van de kosten heeft volgens de gemeente te maken met de enorme kostenstijging in de bouwsector. Daarnaast zorgen ook een aantal aanpassingen in het plan voor extra kosten, zoals het volledig duurzaam maken van het pand en het voldoen aan eisen van het Spoorkwartier, het gebied aan de zuidkant van het station. 

Vervanger Oosterpoort

De Nieuwe Poort moet de Oosterpoort vervangen, die niet helemaal meer voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd. Volgens het college moet het een plek worden ‘waar altijd wat te doen is, waar Groningers zich thuis voelen en dat bijdraagt aan een levendig en aantrekkelijk Groningen’. Wethouder Berndt Benjamins verwoordt het als “de plek waar we onze positie als de culturele hotspot van het Noorden behouden en verder uitbouwen.”

Meer concreet houdt dat in dat er een popzaal in komt met 3.200 staplekken en een zaal met geweldige akoestiek voor klassieke muziek. Daarnaast komen er kleinere zalen voor feesten, evenementen en digitale mogelijkheden. Voor MBO, HBO en de RUG moet het daarnaast ook een leer- en innovatiecentrum worden. 

Het komende jaar wordt verder gewerkt aan De Nieuwe Poort en Het Spoorkwartier. Gekeken wordt onder meer naar medefinanciers, zoals de Europese Unie. Ook wordt onderzocht welke voorzieningen het gebied in samenhang met het muziekcentrum nog aantrekkelijker kunnen maken. Vervolgens wordt een programma uitgewerkt om zoveel mogelijk belanghebbenden, waaronder buurtbewoners en alle Groningers bij de verdere ontwikkeling te betrekken. Bedoeling is dat de raad begin 2023, mede op basis van een definitieve kadernota, een besluit over een nieuw muziekcentrum neemt.