Innovatie

‘Samenwerking is cruciaal bij het creëren van maatschappelijke waarde uit kennis’

Noordelijke kennisinstituten als de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en het UMCG zijn veel meer dan enkel opleidingsapparaten. Gezamenlijk werken enkele duizenden wetenschappers en studenten er aan baanbrekende onderzoeksprojecten. Om de kennis die dat oplevert te benutten en om te zetten in economische én maatschappelijke waarde voor het Noorden, lanceerden de RUG, Hanzehogeschool en het UMCG vorig jaar het innovatie- en kennisplatform Northern Knowledge.


Leestijd: 3 minuten

‘Samenwerking is cruciaal bij het creëren van maatschappelijke waarde uit kennis’
‘Samenwerking is cruciaal bij het creëren van maatschappelijke waarde uit kennis’

‘Wij willen de verbinding leggen tussen de maatschappij en de wetenschap. Niet alleen door samenwerking te stimuleren, maar ook door het grote publiek te laten zien wat al die nieuw vergaarde kennis nu eigenlijk voor praktische oplossingen te bieden heeft’, zo zeggen directeur Annemieke Galema en programmamanager Albert van der Kooij eensgezind in een interview op Economie.groningen.nl.

Maatschappelijke valorisatie
‘Het creëren van waarde uit wetenschappelijke kennis wordt valorisatie genoemd’, zo legt Galema uit. ‘Het is een van de kerntaken van het hoger en wetenschappelijk onderwijs en dus iets van alle tijden. Maar waar die valorisatie voorheen erg gericht was op het creëren van economische waarde, denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van (studenten)startups en kennisbedrijven die nieuwe producten en diensten op de markt brengen, zijn we er ons  meer van bewust dat het creëren van maatschappelijke waarde minstens net zo belangrijk is.’

‘Als kennisinstellingen zijn we ons steeds meer gaan richten op maatschappelijke vraagstukken in onze regio’, zo vult Van der Kooij aan. ‘Hoe kunnen we onze wetenschappelijke kennis zo toepassen dat het een positieve impact heeft op het leven van alle noorderlingen? Denk bijvoorbeeld aan de aardbevingsproblematiek in Groningen of de inklinking van de Drentse veengebieden. Dat zijn zaken die een heel directe impact op mensen hebben. Als wetenschap kun je via onderzoek en kennisoverdracht een belangrijke bijdrage leveren aan het woongenot in die gebieden. Je moet alleen de juiste partijen bij elkaar weten te zetten.’

Verbindende rol
Northern Knowledge neemt die verbindende rol graag op zich. ‘Kennishubs, waarin de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheden en de burgers elk zijn eigen specifieke kennis inbrengt, kunnen daar een belangrijke rol in spelen’, zo ziet Galema. ‘Denk aan field labs en living labs, waarin nieuwe kennis in de praktijk wordt getest door een samenwerking van publieke en private partijen. Het levert niet alleen oplossingen voor maatschappelijke problemen, maar schept ook nieuwe economische kansen, bijvoorbeeld voor specialistische startups, of voor een bedrijf als Avebe, die met haar innovatiecentrum in Groningen gekozen heeft voor de nabijheid van de kennisinstellingen.’

Galema noemt als voorbeeld 5Groningen, het fieldlab in Noord-Groningen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor 5G, de volgende generatie mobiel internet. Verschillende partijen werken daar samen aan een project waarbij ambulancepersoneel via augmented reality in rechtstreekse verbinding staat met medische specialisten. In krimpgebieden, waar de ziekenhuizen steeds meer gecentraliseerd worden, wordt de zorg op niveau gehouden en dat kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood.’

Volop kansen tot kruisbestuiving
En zo zijn er volgens zowel Galema als Van der Kooij nog tal van samenwerkingskansen en voorbeelden van impactvolle kennisprojecten in het Noorden. ‘Maar het is bij het grote publiek vaak nog niet bekend. Dat verklaart voor een deel ook waarom er al zo gigantisch veel publiek-private samenwerkingsverbanden zijn, maar dat ze vaak nog erg op hun eigen sector gericht zijn en elkaar niet weten te vinden. Terwijl juist die kruisbestuiving van enorme waarde kan zijn’, zegt Van der Kooij. ‘Als we onszelf in het Noorden een mooie toekomst gunnen, zullen we ons daar met z’n allen voor in moeten zetten’, aldus Annemieke Galema. ‘En daar hoort ook bij dat we aan iedereen met trots laten zien waar we in excelleren. Wie weet voor welke ontwikkeling dat op zijn beurt weer inspiratie oplevert.’

Neem ook een kijkje op NorthernKnowledge.nl. Daar vind je tal van verhalen over wat grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling teweeg kan brengen.

En wil je meer weten over de mogelijkheden tot samenwerking met RUG, UMCG of Hanzehogeschool? Mail dan naar info@northernknowledge.nl