Innovatie

Nieuwe post-hbo opleiding Information Security Management in Groningen

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar ook om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie. De nieuwe opleiding tot Information Security Management Professional (ISMP) van Frijlande in Groningen leert hoe security en informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd in verschillende soorten organisaties.


Leestijd: 2 minuten

Nieuwe post-hbo opleiding Information Security Management in Groningen
Nieuwe post-hbo opleiding Information Security Management in Groningen

Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is voor de ISMP het zwaartepunt het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat.

Omdat in deze functie communicatieve vaardigheden heel belangrijk zijn, wordt in de opleiding ook veel aandacht besteed aan project- en verandermanagement en aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden, om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren.

Tijdens de opleiding wordt een praktijkopdracht uitgevoerd, bij de eigen werkgever of elders. Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie een project op het gebied van Information Security Management tot stand gekomen.

De opleiding heeft onlangs het predicaat registeropleiding gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO), na een positief advies van de toetsingscommissie van het CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen.

De opleiding gaat van start op 25 oktober 2021.

Meer weten?

Maandag 27 september is er een gratis en vrijblijvende informatiebijeenkomst: informatiebijeenkomst post-hbo ISMP + aanmelden

Wie liever individueel uitleg wenst kan een mail sturen naar: secretariaat@frijlande.nl of bel 05 98 62 65 00 om een afspraak te maken.

Post-hbo privacy management

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Hierdoor is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan met een goed arbeidsmarktperspectief, omdat alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en overige organisaties en bedrijven die persoonsgegevens vastleggen, onder meer een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) moeten hebben.

Sinds 2017 biedt Frijlande in Groningen de registeropleiding post-hbo privacy management aan, ook geaccrediteerd door SPHBO/CPION.

Het unieke is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement.

De volgende opleiding gaat van start op 7 oktober 2021.

Frijlande post-hbo opleidingen en omscholing

De post-hbo opleidingen vinden plaats in Groningen, duren 4 maanden, 1 lesdag per week.

Frijlande heeft de opleidingen zo ontwikkeld dat deze zijn toe te passen in alle soorten organisaties en zijn gericht op de praktijk.

De opleidingen zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Frijlande heeft ook een Scholingsovereenkomst met het UWV (Inkoopkader Scholingsdiensten 2021).