Innovatie

Provincie Groningen wijst vier gebieden aan voor mogelijke waterwinning

De provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen kan worden: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. In het komende jaar onderzoekt de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen of deze vier gebieden ook daadwerkelijk geschikt zijn. Dat moet eind 2023 duidelijk worden.


Leestijd: 1 minuut

Waterschap voerde 280 miljoen kuub water af via sluizen Lauwersoog
Waterschap voerde 280 miljoen kuub water af via sluizen Lauwersoog

De aangewezen gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als potentiële waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's).

In het aanvullende onderzoek gaan de provincie en het waterbedrijf per gebied de gevolgen van een drinkwaterwinning voor de omgeving in kaart brengen. Op basis van alle uitkomsten wijst de provincie Groningen naar verwachting in het voorjaar van 2024 de definitieve ASV-gebieden aan in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).  

Drinkwater reserveren voor de toekomst

De komende jaren is er extra drinkwater nodig om aan de groeiende vraag van inwoners en bedrijven te kunnen voldoen. Daarom heeft het Rijk de provincies gevraagd om ASV's aan te wijzen en zo drinkwater te reserveren voor de toekomst.  

Als een gebied daadwerkelijk aangewezen wordt als potentieel waterwingebied (ASV), betekent dat nog niet dat er ook direct een drinkwaterwinning komt. Dat kan wel tien jaar duren. Het is zelfs mogelijk dat er nooit drinkwaterwinning gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de strategische voorraad niet ingezet hoeft te worden door waterbesparing of technologische ontwikkelingen.