Innovatie

Sensoren kunnen signalen van onbegrepen gedrag bij dementie opsporen

Sensoren kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, zoals bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie. Het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen en een aantal zorgorganisaties gaan daar onderzoek naar doen.


Leestijd: 1 minuut

Psycholoog uit Groningen doet onderzoek naar intimiteit in ouderenzorg
Psycholoog uit Groningen doet onderzoek naar intimiteit in ouderenzorg

Escalatie voorkomen

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem om escalatie te voorkomen. Als onbegrepen gedrag al bij de eerste signalen wordt herkend, kunnen zorgprofessionals verdere escalatie voorkomen door snel te handelen. “We weten bijvoorbeeld dat agressie zich opbouwt: mensen ervaren eerst angst en onzekerheid, worden onrustig en dat kan dan weer escaleren in agressie”, zegt professor Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie in het UMCG.

Maar de focus ligt ook op het inzetten van de technologie in de praktijk. Zuidema: “Alleen waarschuwen heeft geen zin als je er vervolgens niks mee doet. Er zijn wel richtlijnen over omgaan met onbegrepen gedrag, maar de adviezen zijn vrij algemeen en gebaseerd op de gemiddelde bewoner. Niemand is gemiddeld.” Tijdig inspelen op onbegrepen gedrag kan verschillen per type gedrag en per patiënt. De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe zorgprofessionals omgaan met onbegrepen gedrag. Zuidema: “We willen verzorgenden betrekken, om te weten voor welk gedrag van een bepaalde bewoner ze gewaarschuwd willen worden. We hopen de kennis over omgaan met onbegrepen gedrag ook te vergroten onder de huidige en toekomstige zorgprofessionals.”

Veiligheid en privacy 

Lector Heinrich Wörtche van de Hanzehogeschool Groningen voegt toe: “Het is overigens niet de bedoeling dat we in de toekomst álle gedrag van verpleeghuisbewoners met dementie gaan monitoren met sensoren. Ik denk dat sommige mensen zich daar zorgen over maken. De inzet van sensoren in ons onderzoek richt zich op mensen die eerder onbegrepen gedrag hebben vertoond dat escaleerde. Escalaties zijn voor niemand prettig, zeker ook niet voor de verpleeghuisbewoner zelf. We hopen dat de sensoren en het omgaan met onbegrepen gedrag uiteindelijk meer rust en comfort brengen in het verpleeghuis, zowel voor de bewoners als voor de medewerkers.” 

Het onderzoek wordt geleid door Zuidema en Wörtche. In oktober gaat het eerste onderzoek van start in Zonnehuisgroep Noord.