Innovatie

Steeds meer huizen in Groningen krijgen op slimme manier restwarmte van datacenters

Vijfduizend huizen en gebouwen in de noordelijke wijken Paddepoel, Vinkhuizen, Kostverloren en Selwerd in Groningen kunnen van het gas af, omdat ze worden aangesloten op een nieuw netwerk van WarmteStad. Dankzij dat netwerk worden hun woningen straks voorzien van overtollige warmte van datacenters, en van een Warmtecentrale in Zernike. Er werden eerder al 5000 huizen in Groningen op dit innovatieve warmtenetwerk aangesloten.


Leestijd: 2 minuten

Dat er nu nogmaals vijfduizend huizen op aangesloten kunnen worden is te danken aan een subsidie van 22 miljoen euro die WarmteStad, het publieke warmtebedrijf van Groningen, heeft ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds.

Deze landelijke bijdrage wordt alleen uitgekeerd als een project de verduurzaming van de Nederlandse economische welvaart vergroot en een voorbeeld vormt voor andere gemeenten en initiatiefnemers. Daarmee is de toekenning van het Nationaal Groeifonds een landelijke erkenning voor de Groningse aanpak van de warmtetransitie, zo laat de gemeente Groningen weten.

Ook maakt de bijdrage het mogelijk voor koophuizen in Selwerd-Zuid om aangesloten te worden op het duurzame warmtenet van de stad.

Handige inzet van restwarmte

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: “De toekenning is een enorme opsteker voor de verdere aanleg van het duurzame warmtenet in Groningen. En komt op het goede moment, want onze duurzame bronnen zijn klaar voor gebruik, zoals WarmteCentrale Zernike ( tekening boven) en restwarmte van datacenters. Het zonnewarmtepark Dorkwerd volgt in 2024. Zo zorgen we dat de stad Groningen kan overstappen naar duurzame warmte, opgewekt in eigen omgeving. Op een manier die goed is voor mens en klimaat.”

Wethouder Philip Broeksma: “Deze toekenning betekent een aanzienlijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het publieke warmtenet in Groningen. Momenteel voorziet dit netwerk al meer dan 5.000 huishoudens in de wijken Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd van duurzame warmte. De subsidie is bedoeld voor de aansluiting van nog eens 5.000 huishoudens en de realisatie van het buurtwarmtenet Selwerd-Zuid, waarmee particuliere woningen op het warmtenet worden aangesloten.”

Woningcorporaties doen ook mee

Voor de aanvraag van het Nationaal Groeifonds is de betrokkenheid van de Groningse woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Patrimonium van groot belang geweest. Met name de woningcorporaties hebben in de aanvraag aangegeven welke gebouwen de komende jaren aangesloten kunnen worden op het warmtenet met de subsidie. Dit is een van de voorwaarden geweest voor de toekenning. Mede dankzij de woningcorporaties wordt er nu tempo gemaakt in het aansluiten van huizen op duurzame warmtenet.

De komende drie jaar worden corporaties en andere gebouweigenaren financieel door middel van het Nationaal Groeifonds tegemoet gekomen bij de aansluiting van hun vastgoed op het warmtenet. Ook wordt de subsidie ingezet om de daarvoor benodigde warmteleidingen voor het net aan te leggen. Het groeifonds zorgt daarmee voor een extra impuls maakt om Groningen CO2-neutraal te maken.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds investeert in grootschalige projecten en initiatieven die bijdragen aan economische groei op de lange termijn.

Foto onder: Dick Takkebos, directeur van WarmteStad (links) en wethouder Philip Broeksma (GroenLinks). (Foto: gemeente Groningen).