Innovatie

Studenten Hanzehogeschool Groningen: hulp bij belastingaangifte


Leestijd: 1 minuut

De samenwerking tussen de Belastingdienst en de Hanzehogeschool Groningen onder de noemer HUBA (HUlp bij BelastingAangifte) levert voor alle partijen winst op: de belastingdienst, de studenten én natuurlijk de particulieren die hulp bij hun belastingaangifte zoeken. Het project HUBA is opgezet in nauwe samenwerking met de Belastingdienst Groningen.

De Belastingdienst Groningen heeft in deze drukke periode behoefte aan extra menskracht en krijgt er op deze manier vijftig adviseurs bij. Voor studenten is het een geweldige ervaring om een-op-een adviesgesprekken te voeren; goed voor hun klantvaardigheden en goed voor hun kennis van ons belastingstelsel.

Het project HUBA, waarin een uitgebreide training is opgenomen, is dan ook onderdeel van het studieprogramma.
Bovendien worden particulieren goed geadviseerd. Studenten helpen ze bij het verwerken van de vaak lastige zaken rondom aftrekposten, zoals buitengewone lastenaftrek. Voor complexe zaken worden de studenten bijgestaan door experts van de Belastingdienst.