Innovatie

UMCG start onderzoek naar alternatief voor elektroshocks bij ernstige depressie

Het UMCG start samen met verschillende ziekenhuizen en GGZ-instellingen een onderzoek naar een alternatief voor elektroshocks als laatste redmiddel bij ernstige depressies. Het gaat om orale inname van het narcosemiddel esketamine. Onderzocht wordt of dat even effectief of zelfs effectiever is dan elektroshocktherapie.


Leestijd: 1 minuut

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van € 3,2 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw, via de regeling Veelbelovende Zorg.

In Nederland kampen jaarlijks ongeveer 850.000 mensen met depressie, van mild tot heel ernstig. Bij een klein deel van hen, ongeveer 110 mensen per jaar met een niet-psychotische, ernstige depressie, is de depressie niet anders te behandelen dan met elektroshocktherapie. Dit is een zware behandeling met een lange ziekenhuisopname, herhaalde anesthesie en bijwerkingen die soms tot blijvende schade kunnen leiden, waaronder aantasting van het autobiografisch geheugen. Patiënten krijgen gemiddeld twaalf tot zestien keer een behandeling over een periode van acht weken.

Belangrijk bewijs binnen acht weken

Tijdens het gerandomiseerde onderzoek dat nu onder leiding van het UMCG kan gaan starten, is het de bedoeling dat 146 patiënten gaan meedoen. Eén groep wordt behandeld met ECT, terwijl de andere groep acht weken lang twee keer per week een dosis esketamine krijgt. “De eerste fase van acht weken moet ons al belangrijk bewijs opleveren of esketamine in vergelijking met ECT goed werkt of niet”, aldus professor Schoevers. Beide groepen worden daarna gedurende een jaar gemonitord waarbij de groep die orale esketamine krijgt, de behandeling langzaam afbouwt.

Ook effectiever op de lange termijn

“Het aantal patiënten dat in het eerste jaar na de behandeling met ECT een terugval krijgt is vrij hoog, rond de 60 procent”, aldus Schoevers. “Op basis van data van een pilot met een beperkte groep patiënten, is onze verwachting dat de groep die esketamine krijgt, betere resultaten zal hebben”.

Deelnemende partijen aan het onderzoek

Behalve het UMCG doen het LUMC, Amsterdam UMC (locatie VUmc), Pro Persona (locatie Nijmegen) en PsyQ/ Parnassia Groep Den Haag mee, alsook patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging en MIND, de koepel van cliëntenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg.