Nieuws

Booractiviteiten Damsterdiep onderbroken: grondverzakking en scheuren in huizen

In de bouwput van de parkeergarage aan het Damsterdiep wordt momenteel niet meer geboord. Aanleiding hiervoor is de gemeten verzakking van de grond rond de bouwput, die groter is dan dat de gemeente acceptabel vindt. Onderzoek moet duidelijkheid geven over wat de precieze oorzaak is. (Foto: Rick Akkerman)


Leestijd: 1 minuut

Sinds november 2007 bouwt de gemeente aan een parkeergarage aan het Damsterdiep. Hierbij is gekozen voor ‘voorzichtige’ uitvoeringsmethoden. Zo zijn de damwanden grotendeels gedrukt en de palen voor de fundering geboord. Deze manier van werken heeft een minimale uitwerking naar de directe omgeving. De gemeten verzakking van maximaal 13 millimeter aan de noordzijde is dan ook onverwacht. In een paar panden zijn scheuren in de muren constateerd.

Deze waren er nog niet toen voorafgaand aan de bouw alle panden in de directe omgeving zijn opgenomen voor schadegevallen. Midden vorige week heeft de gemeente besloten de boorwerkzaamheden eerst te staken en op zoek te gaan naar de oorzaak.

Inmiddels worden de hoogtebouten rondom de bouwput dagelijks gemeten en zijn er extra sonderingen uitgezet om de weerstand van de grond te meten. Ook de stand van de damwand, het grondwater en grondwaterstromen wordt gevolgd. Deskundigen op gebied van grond, hoogtemeting en constructie zijn bijeengeweest om de oorzaak te achterhalen, maar blijven gissen naar de oorzaak juist omdat er trillingsarme werkmethoden worden toegepast. Er worden nu plannen van aanpak geschreven waaronder een proefboring om het effect ervan precies in kaart te brengen.