Nieuws

Boze garnalenvissers blokkeren haven Lauwersoog


Leestijd: 1 minuut

Volgens Groenij komt er geen schip de haven nog in of uit. De veerdiensten tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog ondervinden geen hinder van de blokkade, bezweert de zegsman.De vissers zijn bang dat zij de dupe worden van de boete die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft opgelegd aan garnalenhandelaren en producentenorganisaties. De NMa bepaalde vorige week dat die een boete van ruim 13 miljoen euro moeten betalen, omdat ze onderling prijsafspraken hebben gemaakt. De vissers, die vinden dat ze nu al een te lage prijs krijgen voor de garnalen, vrezen dat handelaren nog minder gaan betalen.Een ander probleem vormt een onderzoek dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de komende tien jaar wil houden in een gebied onder Rottumeroog en Rottumerplaat. In dit gebied, dat al gesloten is voor bodemvisserij, mogen nu ook geen garnalenvisers meer komen zodat LNV kan bekijken of de garnalenvisserij schade aanricht aan mosselbanken. Volgens de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers komt door de afzetting van dat gebied een groot aantal vissers in de financiële problemen. Nederland kent tweehonderd garnalenvissers.Volgens woordvoerder J. Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond zullen er meer acties volgen als de NMa haar standpunt niet wijzigt.