Nieuws

Commentaar: Verkiezingen Groningen: poelkikker of bebouwing Suikerunietterrein?

In Groningen zijn onderhandelingen in volle gang over de vorming van een nieuw college van B en W.  Het lijkt er op dat de drie-eenheid GroenLinks, PvdA en D66 het samen snel eens kan worden. Maar het drietal heeft met 20 zetels geen meerderheid in de 45 zetels tellende gemeenteraad, en er is dus nog een vierde partij nodig. Dat lijkt goed nieuws voor de Partij voor de Dieren, die in Groningen stemmen won. Maar wat wil deze partij?


Leestijd: 2 minuten

Groningen krijgt acht wethouders: vijf vrouwen en drie mannen
Groningen krijgt acht wethouders: vijf vrouwen en drie mannen

De Partij van de Dieren kreeg er bij de laatste verkiezingen één zetel bij, en heeft er nu vier. Daarmee kan deze partij de drie andere aan een (nog tamelijk krappe) meerderheid helpen. Maar andere partijen kunnen ook zorgen voor een meerderheid, want ook SP en Stadspartij sleepten vier zetels in de wacht.

Maar mochten de drie partijen GroenLinks, PvdA en D66 in gesprek willen met de Partij voor de Dieren, aangevoerd door fractievoorzitter Kirsten de Wrede (foto boven) , dan is het interessant om even te kijken wat haar speerpunten zijn voor de komende vier jaar:

1. Red de geoorde fuut en de poelkikker: geen bebouwing op de vloeivelden van het voormalig Suikerunieterrein.

2. Geen jacht, visserij en wildbeheer op gronden en in wateren van de gemeente.

 3. Behoud de rust van het Stadspark voor dieren en mensen! Stop de festivalisering van ons groen.

 4. Hoog tijd voor de eiwittransitie: minder dierlijk, meer plantaardig! Gezond, biologisch en duurzaam – beter voor mens, dier en klimaat.

 5. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bij de energietransitie is geen ruimte voor nieuwe datacenters in Groningen. De komende vier jaar gaan we huurhuizen grootschalig isoleren en komen er zonnepanelen op alle daken.

6. Kappen met kappen! Bij groenbeheer komt de focus op biodiversiteit, in plaats van op netheid.

7. Weidevogelgebied De Oude Held blijft voor weidevogels! Geen natuur opofferen voor natuurcompensatie.

 8. Op naar een knalvrije jaarwisseling. Geen vuurwerk en carbid meer in Groningen.

 9. Het Driebondsbos is puur natuur en dat blijft zo. Niet al het groen is bedoeld voor mensen.

 10. Natuurinclusief bouwen wordt de standaard. Minder beton, meer groen! Op daken, gevels, in tuinen en naast gebouwen.

De meeste van deze wensen zullen voor de andere partijen wel bespreekbaar zijn. Maar met name het eerste punt, het voorkomen van bebouwing van het Suikerunieterrein, zou wel eens een lastige hobbel kunnen worden. Want het klinkt uiteraard heel sympathiek om dit terrein groen te houden, en dat is het ook, maar er is nu eenmaal ook een groot tekort aan woningen in Groningen.

Politiek is vaak het kiezen uit twee, of meerdere, kwaden. We zijn benieuwd waar de voorkeur van het nieuwe college naar uitgaat, mocht besloten worden om met de partij van Kirsten de Wrede in zee te gaan.