Nieuws

Conflict dreigt met minister Yeşilgöz nu boa’s in Groningen hoofddoekjes mogen dragen

Groningen dreigt in conflict te komen met minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid nu de gemeenteraad gisteravond heeft besloten dat boa’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden hoofddoekjes mogen dragen. De minister is daar niet mee eens en wil het wettelijk gaan verbieden dat dat mogelijk wordt.


Leestijd: 2 minuten

De Groningse gemeenteraad ging gisteravond in ruime meerderheid akkoord met een voorstel van Jannete Bosma van de Partij voor de Dieren om het ook in Groningen mogelijk te maken dat boa’s hoofddoekjes dragen of keppeltjes. Op bijgaande foto van Janette Bosma op X komt de uitslag van de stemming gisteravond om 16 minuten over acht in de Groningse gemeenteraad op een scherm te zien: 28 stemmen voor en 15 tegen. Het voorstel werd ingediend samen met ChristenUnie en Student & Stad.

Volgens de voorstanders is de gemeente Groningen werkgever van de boa’s en beperkt een verbod op het dragen van hoofddoekjes een groep mensen in hun maatschappelijke activiteiten. De voorstanders vinden een verbod op het dragen van hoofddoekjes bovendien “niet meer van deze tijd omdat de diversiteit in de samenleving nu eenmaal is veranderd. Bovendien moet het boa-korps een goede afspiegeling zijn van de samenleving.”

Volgens de tegenstanders is het niet goed om hoofddoekjes toe te staan omdat boa’s neutraal horen te zijn, en omdat er in Nederland een scheiding is tussen kerk en staat.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen begrijpt de argumenten van de voorstanders van het dragen van hoofddoekjes, maar hij wilde graag meer tijd van de gemeenteraad om een regeling te treffen. Een van de kwesties waar hij nader overleg over wil is het feit dat Groningse boa’s ook in andere gemeenten rond Groningen kunnen worden ingezet, en dan is het belangrijk dat het voorstel ook daar wordt omarmd.

Maar uiteindelijk werd het voorstel om de hoofddoekjes voor boa’s toe te staan goedgekeurd. Dat wil nu echter nog niet zeggen dat de hoofddoekjes er ook echt gaan komen, want minister Yeşilgöz heeft aangekondigd er een stokje voor te willen stelen. Want niet alleen in Groningen, ook in steden als Amsterdam en Arnhem willen de gemeenteraden het verbod opheffen. “Ik wil nu een wetsvoorstel maken waardoor het wettelijk kan worden afgedwongen dat het niet gebeurt”, zo zegt ze onder meer bij het programma Een Vandaag.