Nieuws

‘Corona’ : economische gevolgen in Groningen voor velen nog beperkt, sociale gevolgen wél groot

Bij een ruime meerderheid van de Groningers had de coronacrisis vorige maand nog weinig negatief effect op werk en inkomen. Maar het sociale leven in de eigen buurt lag volgens velen ( 59% )in april vrijwel stil. Voor de toekomst verwachten Groningers langdurig meer armoede en werkloosheid. Dat blijkt uit een opinie-onderzoek van het sociaal planbureau Groningen.


Leestijd: 3 minuten

UMCG zoekt vrijwilligers voor onderzoek naar werking boosterprik
UMCG zoekt vrijwilligers voor onderzoek naar werking boosterprik

Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat de coronacrisis alle inwoners uit de provincie Groningen raakt. Een paneluitvraag onder bijna vier duizend Groningers laat zien dat de groep die echt in de problemen komt door de coronacrisis in april 2020 relatief klein was, maar dat de meerderheid verwacht dat de veranderingen die zich nu voltrekken nog lang doorwerken. Ondanks het lage aantal besmettingen in de regio raakte in april al 9% van de werkenden zijn baan of opdrachten geheel of deels kwijt.

Vooral zelfstandigen zijn financieel getroffen, met name zzp’ers. Ten tijde van het onderzoek konden verreweg de meeste zelfstandigen hun vaste lasten, zorgkosten en dagelijkse boodschappen nog betalen, maar 34% van de zzp’ers en 15% van de overige zelfstandigen moest wel flink bezuinigen. Bij een ruime meerderheid van de Groningers had de coronacrisis ten tijde van het onderzoek weinig negatief effect op werk en inkomen; 60% deed nog (vrijwel) dezelfde werkzaamheden als in de voorgaande periode.

Op sociaal gebied raakt de coronacrisis veel meer Groningers. Het sociale leven in de eigen buurt lag volgens een zeer ruime meerderheid (59%) in april vrijwel stil. Zeven op de tien  inwoners spraken in die maand minder mensen dan voorheen. Veel mensen maakten meer gebruik van digitale middelen om contacten te onderhouden. Dat nam niet weg dat ruim  een vijfde zich vaker eenzaam en een kwart  zich vaker somber voelde. Voor slechts een klein deel van de mensen (5%) leverde de coronacrisis nieuwe contacten op.

Ook op het gebied van gezondheid, zorg en onderwijs is in korte tijd veel veranderd voor een deel van de Groningse bevolking. Bijna 18% van de respondenten zegt in deze periode niet de zorg te kunnen krijgen die nodig is. Overigens is het bij sommigen een eigen keuze om (tijdelijk) geen zorg te gebruiken.

Ruim één op de drie mantelzorgers kon zijn mantelzorgtaken in april niet of niet volledig uitvoeren en bij ongeveer één op de vier mantelzorgers waren de taken juist zwaarder dan voorheen. Vermoedelijk hangt dit samen met het al dan niet tot één huishouden behoren van mantelzorger en zorgvrager. Het onderwijs was in april totaal anders dan anders. Volgens de helft van alle ouders voor hun kinderen moeilijk was om gemotiveerd te blijven. Ruim een derde gaf aan dat hun kinderen in april een onderwijsachterstand hebben opgelopen.

In het onderzoek is ook gevraagd naar toekomstverwachtingen: gaan de veranderingen die tijdens de coronacrisis zijn opgetreden snel voorbij, of zijn ze blijvend? Er is een top tien van samengesteld met veranderingen die volgens de deelnemers aan het onderzoek nog lang zullen doorwerken. Onder meer op financieel-economisch gebied worden langdurige veranderingen verwacht: meer mensen met een minimuminkomen en meer mensen zonder werk of opdrachten. Ook angst voor besmetting en omgangsvormen om besmetting te voorkomen staan in de top tien. Meer dan de helft van de mensen (60%) denkt dat de overheid een groter beroep zal blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners.

Dit staat zelfs op plek één in de top tien. Verder is de verwachting dat blijvend meer met ouderen zal worden gesproken over welke medische behandelingen ze nog willen. De overige punten in de top 10 gaan over met meer gebruik van online toepassingen en meer services aan huis.

De onderzoeksuitkomsten zijn gepubliceerd op de website van Sociaal Planbureau Groningen. Het dashboard met uitkomsten is het gemakkelijkst leesbaar via  www.onderzoek.in/corona/groningen.