Nieuws

Delfzijl wil af van lui raadslid Samanci


Leestijd: 1 minuut

Volgens de gemeente was Samanci afwezig bij acht van de vijftien gemeenteraadsvergaderingen. Ook liet hij maar vier keer zijn gezicht zien bij de rondetafelgesprekken en het presidium, terwijl er in totaal twintig bijeenkomsten op de agenda stonden. In de meeste gevallen kondigde hij zijn afwezigheid niet aan.

De motie van afkeuring tegen het Samanci, die zelf niet aanwezig was, is ingediend door de Partij van de Arbeid (PvdA) en werd ondertekend door alle partijen behalve Sociaal Delfzijl. Volgens Michiel Herweijer, voormalig hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan de raad Samanci niet dwingen om zijn zetel op te geven. Wel zou er voor het gemeentebestuur een juridische mogelijkheid zijn om de betalingen op te schorten als ze vinden dat hij onvoldoende inspanning levert. Volgens de gemeente krijgt Samanci voor zijn raadswerkzaamheden een maximale vergoeding van bijna 890 euro per maand.

Samanci liet in een korte reactie weten dat hij niet van plan is om zijn zetel op te geven. ,,Ik ben het ook niet eens met de kritiek”, zegt hij. ,,Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn en als me dat niet lukt, dan meld ik me netjes af.”