Nieuws

Dijk opgeblazen in provincie Groningen

Het ministerie van defensie heeft gisteren een dijk opgeblazen in de provincie Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Dijk opgeblazen in provincie Groningen
Dijk opgeblazen in provincie Groningen

Op het oefenterrein van het ministerie van Defensie in de Marnewaard is gistermiddag een 'demolitieproef' uitgevoerd. Tijdens deze proef werd met explosieven een gat (bres) gemaakt in een dijk. Dit kan een noodmaatregel zijn bij een hoogwatercrisis.  Het doel van de proef was om kennis over noodmaatregelen bij een hoogwatercrisis te vergroten.

“Met deze proef doen we kennis op over het gebruik van explosieven bij noodsituaties met hoogwater. Zo verkennen we de mogelijkheid om explosieven in te zetten om het watersysteem te ontlasten bij overstromingen of een gat te slaan in een dijk om het water veilig af te voeren. Zo kunnen we meer grip hebben en sturing geven aan het te veel aan water.", vertelt Marc Balemans, van het ministerie van Defensie

De demolitieproef was onderdeel van een internationaal onderzoek naar de wijze waarop er controle is over de bres, bijvoorbeeld over de locatie, de afmetingen en het dichten van de bres. Zo proberen de onderzoekers de afvoer van het water benedenstrooms te verlagen.

Tijdens een watersnood in 2011 in de staat Missouri in de VS was deze maatregel – het opblazen van een dijk om een benedenstrooms gelegen dijksysteem te ontlasten – succesvol. Die dijk was ontworpen, door middel van een buizensysteem, om met explosieven verwijderd te worden. Om zo het water de ruimte te geven en New Orleans te beschermen.

Nederland heeft de maatregel in het verleden genomen als verdedigingsmaatregel: om tegenstanders uit een gebied te weren. Het inzetten van het slaan van een gat in een dijk in vredestijd, juist om schade te beperken is nieuw. Het maken van een gat in een dijk moet snel, met lichte middelen en gecontroleerd gebeuren. Dit werd tijdens de proef onderzocht en getest. Uiteindelijk bepaalt de Veiligheidsregio samen met het Waterschap en Rijkswaterstaat welke noodoplossing gekozen wordt tijdens een hoogwatercrisis.

De demolitieproef werd uitgevoerd in het kader van een internationaal project: 'Polder2C’s' en werd geïnitieerd door het Ministerie van Defensie in nauwe samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest. Veertien organisaties die zich bezighouden met waterveiligheid uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland hebben hun krachten gebundeld om ons beter te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel.

Bron van deze informatie: Waterschap Noorderzijlvest; Foto's: Ministerie van Defensie.