Nieuws

Economen RUG: PVV's Nexit zou leiden tot exportdaling van 45 procent

 Als het aan de PVV ligt, stapt Nederland uit de Europese Unie. Zo’n Nexit zou rampzalig uitpakken voor de Nederlandse handel en economie, zo berekenden economen van de Rijksuniversiteit Groningen. De totale export zou dalen met 45 procent en er komen miljoenen banen in gevaar.


Leestijd: 2 minuten

De drie economen, Steven Brakman, Harry Garretsen en Tristan Kohl, berekenden een deel van het PVV-verkiezingsprogramma door en daarmee ook wat het zou betekenen als Nederland uit de Europese Unie zou stappen. Dat komt neer op het plaatsen van een handelshek om het land, zo stellen ze in een blog over de gevolgen van een eventuele Nexit.

Alleen al een referendum over een Nexit heeft consequenties, zeggen de wetenschappers. Nederland is een van de zes oprichters van wat nu de EU is, en een referendum zou zorgen voor reputatieverlies. In het geval van een daadwerkelijke Nexit zullen de gevolgen voor de handel in Nederland ‘enorm negatief’ zijn.

De economen benadrukken dat de open economie in Nederland voor een groot deel op export drijft: zo ongeveer een derde van ons nationaal inkomend wordt verdiend met exporthandel en er zijn zo’n 2,5 miljoen banen aan export gerelateerd.  

Als Nederland uit de Europese Unie zou stappen zouden de gevolgen dan ook ongekend zijn. De totale export zou dalen met 45 procent en het nationaal inkomen met 2,4 procent. Met name de industrie zou hard worden geraakt met een daling van de export van 43,5 procent. Voor de landbouw zou het gaan om een daling van bijna 18 procent.

“Deze cijfers zijn overigens een ondergrens van de handelseffecten, deze effecten worden ruim overschreden als we ook nog eens rekening zouden houden met de verwevenheid van de internationale handel in halffabricaten via internationale waardeketens”, stellen de economen in hun blog.

Bovendien, niet alleen Nederland zou hard geraakt worden door een Nexit maar ook de landen om ons heen. “Nederland is vanwege de zeer gunstige geografische ligging een belangrijke handelspartner voor de omringende EU-landen met de rest van de wereld.” De uitvoer van België zal dan ook met ruim 6 procent afnemen en met 2 à 3 procent voor Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

De economen benadrukken dat de conclusies niet alleen ‘theoretische exercities’ zijn. Ze wijzen naar de ervaringen met het Verenigd Koninkrijk en de Brexit: ook daar nam de handel zeer sterk af en daalde het nationaal inkomen. “Het gevolg van de desastreuze Brexit is dat inmiddels tweederde van de Britse bevolking spijt heeft”, schrijven de economen. Een Nexit is niet in het belang van Nederland, en dus ook niet in het belang van de PPV-kiezer. Het is een PVV-kronkel die ervoor zou zorgen dat er een handelshek om ons land geplaatst wordt, zo concluderen de wetenschappers.