Nieuws

Gemeente blij met ontwikkeling Suikerterrein en hekelt "suggestieve berichtgeving"

De gemeente Groningen is zeer tevreden over de ontwikkelingen op het voormalig Suikerfabriekterrein in Groningen. “Er is een unieke plek voor cultuur en ondernemerschap gecreëerd waar vele Groningers en andere bezoekers van genieten. En waar een fors aantal arbeidsplaatsen is gecreëerd.” Dat schrijven B en W in reactie op een recente publicatie, waarin kritiek wordt geleverd op zowel de ontwikkelaars als de gemeente Groningen. B en W wijzen deze volgens haar “suggestieve kritiek” van de hand, maar omdat de gemeente zelf partij is gaat ze een externe partij vragen om een feitenrelaas op te stellen.


Leestijd: 3 minuten

Een en ander schrijven B&W  in reactie op schriftelijke vragen uit de gemeenteraad naar aanleiding van een publicatie in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 3 juni j.l.

Volgens B&W is de ontwikkeling van het Suikerterrein ter hand genomen op verzoek van de gemeente toen het nog niet direct nodig was voor woningbouw, nadat de SuikerUnie/CSM zich er in 2007 had teruggetrokken.

Omdat er in die periode net een economische crisis was uitgebroken was het niet interessant om er op dat moment wat mee te doen, waarna werd besloten het terrein een tijdelijke invulling te geven. Nadat de gemeente een tender had uitgeschreven bleven er twee partijen over die aangaven ideeën te hebben voor de ontwikkeling van het terrein. Uiteindelijk viel de keuze op de combinatie PloegID3.

Volgens het artikel van het Dagblad van het Noorden is er sindsdien veel fout gegaan, was er sprake van oneerlijk spel, loze beloften en vriendjespolitiek

In reactie op dit artikel schrijven B&W dat dit artikel “feitelijke onjuistheden” kent, en dat financiële terminologie wordt gebruikt “die mogelijk tot verwarring kan leiden”.

B&W storen zich aan het feit dat de suggestie wordt gewekt dat er sprake zou zijn  van malversaties, en dat is volgens het college kwalijk. Ook het feit dat ambtenaren beschuldigd wijst het college van de hand.

“Wij hechten eraan uw raad – in alle openheid – te vertellen welk feitenrelaas wij kennen en welke definities wij hanteren voor de financiële geldstromen. Dat is van belang omdat hier een zweem van malversaties is ontstaan waarin de gemeente zich niet herkent. Daarbij zijn meerdere medewerkers uit onze ambtelijke organisatie in het artikel opgevoerd’. Het college van B&W vindt deze gang van zaken kwalijk. “Ambtenaren in de gemeentelijke organisatie werken voor het algemeen belang en het college is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het handelen van zijn medewerkers.

“Door de suggestieve wijze van opschrijven wordt een frame gecreëerd van vriendjespolitiek en ondoordachte beslissingen. Het aanhalen van deze kwestie in het artikel dient alleen om het eigen verhaal van het dagblad te onderbouwen.”

“Wij constateren dat tussen het gepubliceerde en de beantwoording van de raadsvragen op basis van dezelfde openbare informatie een groot verschil zit in de beeldvorming. Het college wil daarom door een externe partij een feitenrelaas laten opstellen om inzicht te krijgen hoe dit verschil heeft kunnen ontstaan. “, aldus B en W in de brief aan de gemeenteraad.

Reactie ondernemers

De ondernemers die bij de ontwikkeling van het Suikerterrein zijn betrokken vinden dat zij ook door de publicaties in hun goede naam zijn aangetast. Zij hadden aanvankelijk niet willen reageren, maar hebben nu besloten dat wél te doen, en hun kant van het verhaal te vertellen.

“Er is de laatste maanden veel aandacht geweest voor de stadsontwikkeling op het Suikerterrein. Helaas is daarbij specifiek vanuit het Dagblad van het Noorden veel negatieve en onjuiste informatie geproduceerd en verspreid. Dat nam zelfs dusdanig kwalijke proporties aan, dat het voor ons onbegonnen werk was om daar nog inhoudelijk op te reageren. Wij realiseren ons dat dit voor veel mensen onbevredigend overkwam. Niet reageren is misschien soms de meest verstandige keuze, maar de vraag blijft wel: hoe zit het – aantoonbaar – nou echt? Vandaar onderstaande reactie, waarin we onze visie hebben gegeven op hoe het nou echt is gegaan.”

Lees hier de reactie van de ondernemers

,