Nieuws

Groningen krijgt ‘s werelds grootste waterstoffabriek op zee

Ten Noorden van de Waddeneilanden komt ‘s werelds grootste waterstoffabriek op zee te staan. De fabriek komt naast een al gepland windpark te liggen en moet in 2031 operationeel zijn. Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolysecapaciteit.


Leestijd: 1 minuut

Groningen krijgt ‘s werelds grootste waterstoffabriek op zee
Groningen krijgt ‘s werelds grootste waterstoffabriek op zee

Dat maakt het ministerie van Economische Zaken vandaag bekend. Het gebied is onder andere gekozen omdat de bestaande aardgasleidingen mogelijk hergebruikt kunnen worden voor transport van de waterstof naar land. Bovendien kan het in de Eemshaven goed worden aangesloten op het waterstofnetwerk. 

“Wij zijn ontzettend blij met dit nieuws”, reageert Melissa van Hoorn, gedeputeerde Energietransitie van de provincie Groningen. “We hebben hier in Groningen unieke omstandigheden om dit aan te pakken. We hebben hier de afnemers en de infrastructuur. Bovendien is dit een stimulans voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen en te innoveren. Dit nieuws is een randvoorwaarde voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof.” 

Ze doelt vooral op bedrijven die gevestigd zijn op het Chemiepark in Delfzijl en bedrijven in de Eemshaven. Veel van die bedrijven hebben zich hier destijds gevestigd omdat er hier aardgas aanwezig was, legt IJzebrand Rijzebol uit, gedeputeerde Economische Zaken. “Nu moeten die bedrijven op zoek naar nieuwe vormen van energievoorziening, zoals elektriciteit of waterstof. Dit nieuws is voor ons dé opening om die bedrijven te voorzien van groene energie.” 

Met het plan loopt Nederland wereldwijd voorop. Minister Rob Jetten: “Bovendien is het een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 4GW elektrolyse in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken.”

Het project wordt het eerste project dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken in welke mate hergebruik van bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee haalbaar is.