Nieuws

Groningen start actie om de huismus te helpen


Leestijd: 1 minuut

in kaart brengen. Groningers die speciale mussenkasten aanschaffen krijgen van de gemeente een financiële bijdrage.
De huismus was lange tijd de meest algemene vogelsoort in Nederland, zowel in de stad als op het platteland. Door het gebruik van moderne dakpannen, waar mussen niet meer onder kunnen nestelen, en het verdwijnen van geschikt groen, is in de laatste 25 jaar de hoeveelheid broedparen gehalveerd.

Broedende mussen
Om de mussenpopulatie de kans te geven zich te herstellen is het belangrijk te weten waar huismussen broeden. Wie in eigen tuin, wijk of park broedende mussen heeft of regelmatig mussen in de tuin aantreft, kan dat melden bij de gemeenten via een e-mail aan huismus@groningen.nl Alle informatie over de actie is te vinden op www.duurzaamstestad.groningen.nl Voor eventuele vragen kunnen Groningers contact opnemen met Kristin Wijnja van de Natuur en Milieufederatie Groningen (050 – 313 08 00 / k.wijnja@nmfgroningen.nl).
Subsidie
Op de website van de Natuur en Milieufederatie Groningen staat een uitgebreide lijst van maatregelen hoe u de mus kunt helpen. U kunt bijvoorbeeld mussenvides of kolonienestkasten plaatsen en de mussen voeren met kippenvoer waarin gemengd graan en gebroken maïs zit. Als u de tuin vogelvriendelijk inricht met besdragende struiken, hagen en gevelbeplanting van klimop en een vogelbad, helpt u heel veel soorten vogels.

Verder vergoedt de gemeente Groningen de helft van de aanschafkosten van vogelvides en speciale mussenkasten, wanneer deze worden geplaatst op plaatsen waar huismussen verwacht kunnen worden. Schrijf een brief met uw voorstel aan de stadsecoloog Wout Veldstra, gemeente Groningen, Dienst ROEZ. De uitbetaling vindt achteraf plaats op basis van bewijs van de gemaakte kosten.