Nieuws

Snelste variant Lelylijn kan Groningen 125.000 extra banen opleveren

De Lelylijn – een te ontwikkelen treinverbinding tussen het Noorden en Amsterdam – kan van de stad Groningen een Internationale Topregio maken. Dat is het geval wanneer er bij de Lelylijn voor een variant gekozen wordt zonder tussenstops. De reis vergt dan één uur reistijd. Deze variant zal een ongekende economische impuls opleveren voor de stad Groningen, die dan echt zal uitgroeien tot een “superstad”.


Leestijd: 1 minuut

Dat staat in een gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden notitie van een projectorganisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn. Deze projectorganisatie onderzoekt alle mogelijkheden om te komen tot het realiseren van een Lelylijn. Er wordt ook gekeken naar een traject over de Afsluitdijk.

De projectorganisatie heeft nu vier “denkrichtingen” voor een mogelijk traject van de Lelylijn. In de vierde, de voor de stad Groningen meest vergaande variant, Internationale Topregio, staat het maximaliseren van agglomeratiekracht centraal.

Groningen krijgt in deze visie een snelle directe treinverbinding met Rotterdam, Schiphol, Amsterdam Zuid, Bremen en Hamburg.

Groningen maakt een forse schaal- en kwaliteitssprong door, krijgt een hoogdynamisch stationsgebied van wereldklasse en faciliteert hoogstedelijke ontmoeting en innovatie.

Leeuwarden maakt in deze variant ook een forse schaal- en kwaliteitssprong door, aanvullend aan het Groningse profiel – met uitmuntende stedelijke woon- en werkkwaliteit, topcultuur, en toegepaste kennis (met een directe treinverbinding met Groningen en de Randstad).

De inschatting is dat er bij deze denkrichting inclusief autonome groei ongeveer 120.000 – 140.000 extra woningen en 105.000 – 125.000 extra banen (tot 2050, ten opzichte van de huidige situatie) in Groningen bij zouden kunnen komen.

Óf de Lelylijn er komt is nog lang niet zeker. Het is de bedoeling dat het Noorden met een reactie komt op de gisteren gepresenteerde denkrichtingen. De Tweede Kamer wil voor de kerst weten of het aanleggen van de Lelylijn kansrijk is, en wat de kosten zijn. Daarna zal er een besluit genomen worden over het nader uitwerken van de plannen.

(Foto boven: Stationsgebied – Gemeente Groningen)