Nieuws

Groningen wil Platform Kinderopvang


Leestijd: 1 minuut

Daaraan moeten alle organisaties rond kinderopvang deelnemen. Het Platform moet voorzien in informatie-uitwisseling en afstemming onderling. Ook wil het College van B en W van Groningen een Stimuleringsfonds in het leven roepen. Met zo’n fonds willen B&W initiatieven die anders moeilijk tot stand zouden komen een financieel steuntje in de rug geven. Wethouder Bron wil proberen een dreigende korting van de rijksmiddelen van 1,8 miljoen euro om te zetten in een storting in het nieuwe Stimuleringsfonds.Dit staat in de concept-nota ‘De barrières geslecht!’ die B&W hebben vastgesteld. In deze nota staat op hoofdlijnen het gemeentelijk beleid voor de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de komende 4 jaar. Wethouder Robbert Jan Bron (van jeugdbeleid) heeft bij de totstandkoming van dit beleidsplan met diverse betrokkenen gesproken in de vorm van een discussiebijeenkomst en rondetafelgesprekken.Belangrijk onderdeel binnen het gemeentelijk beleid is een doorlopende opvang voor kinderen van 0-6 jaar. Naast basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal moet deze vorm ook consultatiebureau, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning omvatten. De voorzieningen die de doorlopende opvang vormgeven zouden wat het College betreft ook zoveel mogelijk in 1 gebouw moeten zitten. Deze opzet komt overeen met de Vensterschool-gedachte.