Nieuws

Groningse gedeputeerde Nienke Homan stopt

Nienke Homan, een van de meest opvallende gedeputeerden in de provincie Groningen, vertrekt. Homan (GroenLinks) zette zich de laatste jaren met name in voor de verduurzaming van Groningen, zoals ook de ontwikkeling  van waterstof. Onder haar verantwoordelijkheid groeide het aandeel duurzame energiegebruik in de provincie Groningen van vijf naar dertig procent.


Leestijd: 2 minuten

Groningse gedeputeerde Nienke Homan stopt
Groningse gedeputeerde Nienke Homan stopt

Na een periode van tien jaar in de provinciale politiek heeft zij besloten per 1 december te vertrekken. Nienke Homan wil haar kennis en ervaring op het gebied van energie, industrie en klimaat nu ook buiten Groningen inzetten.

Een bijdrage leveren aan een betere wereld is altijd de motivatie geweest voor Homan. “Dat ik de laatste bijna zeven jaar als gedeputeerde namens GroenLinks heb mogen bijdragen aan de waterstofeconomie en een nieuw perspectief voor Groningen was natuurlijk geweldig.” licht Homan toe.

Homan wil haar opgedane kennis en ervaring benutten en inzetten op Europees en internationaal terrein. “Ik zie dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering. Ook buiten Groningen is er veel te doen op dat vlak: dus werk aan de winkel!”

In de afgelopen jaren heeft Homan zich hard gemaakt voor een groene toekomst van Groningen. Eerst 3 jaar als fractievoorzitter en bijna 7 jaren als gedeputeerde. Er zijn in deze periode grote stappen gezet.

Zo wekt de provincie Groningen momenteel bijna 30% duurzame energie op. Dit in tegenstelling tot de 8% in 2015. Homan: “We hebben laten zien hoeveel je kunt bereiken zodra je met industrie, kennisinstellingen en overheden gezamenlijke doelen stelt en projecten opzet. Mede daardoor is de provincie Groningen een onmisbare partner geworden in de toekomst van de (nationale en internationale) waterstofeconomie.”

Maar ook op lokaal niveau zijn er resultaten geboekt. Groningen heeft de meeste energiecoöperaties van Nederland, alle goed georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er op coöperatieve wijze zonneparken en windmolens zijn ontwikkeld. De enorme hoeveelheid echte Groningse kleine windmolens zijn daar een mooi voorbeeld van.

De provincie Groningen is Nienke dankbaar voor haar inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. Commissaris van de Koning René Paas: “Wij verliezen in Nienke een krachtige bestuurder die altijd het doel voor ogen had om Groningen duurzaam, groener en socialer te maken. We gaan haar missen als bestuurder en als mens.”