Nieuws

Grote plannen voor het vieren van 350 jaar Groningens ontzet

2022 wordt een bijzonder jaar voor Groningen. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat er een einde kwam aan het beleg door Bommen Berend. En dat gaat groot gevierd worden, meldt RTV Noord. Het komende jaar worden er in Stad en provincie tal van evenementen georganiseerd om deze historische gebeurtenis te herdenken en te vieren.


Leestijd: 2 minuten

Het weekend van 27 en 28 augustus wordt voor de stad het hoogtepunt van de festiviteiten. Op 28 augustus 1672 werd er namelijk een eind gemaakt aan het beleg van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster, die door Groningers nog altijd Bommen Berend wordt genoemd. 

Verder ligt de nadruk dit jaar weer op een aantal traditionele elementen, zoals het vuurwerk, muziek en veel activiteiten met paarden. “Maar we proberen in dit jubileumjaar wel grootser uit te pakken dan anders”, zegt Harrie van Ham – voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken – tegen RTV Noord. 

Groningens Ontzet

Het jaar 1672 is de geschiedenisboeken ingegaan als het 'Rampjaar’. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in dat jaar aan alle kanten aangevallen door haar vijanden. Engeland viel aan op zee, maar werd verslagen door admiraal De Ruyter. De Fransen vielen aan in het Zuiden, maar werden gekeerd door de Hollandse waterlinie. Vanuit het Oosten vielen de bisschoppen van Keulen en Münster ons land binnen en veroverden grote delen van Oost- en Noord-Nederland. Maar omdat Stad standhield liep ook deze aanval op niets uit. De Republiek was in 1672 in groot gevaar, maar hield uiteindelijk stand.

Onder leiding van ingehuurde legercommandant Carl von Rabenhaupt vocht Groningen in 1672 terug tegen het leger van de bisschop van Münster. Mede door zijn kanon De Groote Griet verhinderde Von Rabenhaupt, samen met de Stadjers, dat bisschop Von Galen na een beleg van enkele weken Groningen in kon nemen. Op 27 augustus besloot de bisschop eieren voor zijn geld te kiezen en droop af. Sinds die tijd viert Groningen op 28 augustus traditiegetrouw 'Groningens Ontzet'.

Tentoonstellingen

In het Groningen museum is van 23 april tot en met 25 september een tentoonstelling te zien waarin onder meer portretten van de hoofdrolspelers, schilderijen en tekeningen van het beleg te zien zijn. Daarnaast zijn er dit jaar ook tentoonstellingen in de Burcht Wedde, in het Museum Nienoord in Leek en in de Fraelemaborg in Slochteren. 

Naspelen Slag om Bourtange
In het weekend van 11 en 12 juni dit jaar wordt de Slag om Bourtange nagespeeld, compleet met kanonnen en geweren. De vesting Bourtange speelde een grote rol in 1672 bij het verslaan van de bisschop van Münster. Groningen was in 1672 een slecht toegankelijke provincie. Er waren maar een paar wegen en de kortste weg van Duitsland naar Stad voerde via Westerwolde, dat in die tijd eigenlijk een groot veen- en moerasgebied was. Er liep maar één weg doorheen en midden op die weg was de vesting Bourtange gebouwd. 

Toen het leger van Bommen Berend op 17 juli 1672 bij de vesting verscheen, werd deze zo goed verdedigd door commandant Bernhard Johan Prott, dat Bommen Berend afdroop. Later ging hij via Coevorden alsnog naar Groningen, maar hij had daarmee wel kostbare tijd verloren. Rabenhaupt had daarom meer tijd om de stad Groningen klaar te maken voor het beleg.