Nieuws

IMG: miljarden extra nodig voor mildere afhandeling aardbevingsschade

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft een pakket aan voorstellen opgesteld om de schadeafhandeling voor gedupeerden van de gaswinning “milder, menselijker en makkelijker” te maken. Het geheel omvat een hersteloperatie die de komende jaren tot 10 miljard euro aan extra schadevergoeding kan gaan kosten. Uitgangspunt van het voorstel is het bieden van een oplossing “waarbij de wensen van de Groningers centraal staan.”


Leestijd: 2 minuten

Een van de opvallendste voorstellen is het bieden van een vaste vergoeding van 2500 euro elke nieuwe beving. Verder stelt het IMG ook voor om de bewijslast grotendeels los te laten. Daarmee hoeven gedupeerden niet voor elke scheur aan te tonen dat het dat daadwerkelijk een gevolg is van aardbeving. Hans Houdijk, directeur van het IMG: “We willen er vanuit gaan dat wat er volgens gedupeerden moet gebeuren, ook echt nodig is. Natuurlijk zitten daar grenzen aan, maar daar willen we royaal in zijn.” 

Met het aanbieden van dit pakket aan de overheid en maatschappelijke organisaties vraagt het IMG de Tweede Kamer en het kabinet snel een ruimere wettelijke bevoegdheid te bieden, zoals de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aanbeveelt. Naast verruiming van bevoegdheid dringt het IMG erop aan dat de overheid voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor de voorstellen.

Of de afhandeling van schade door de voorstellen zal versnellen is nog onduidelijk. Volgens directeur van het IMG Hans Houdijk zullen meer bevoegdheden in elk geval leiden tot het makkelijker afhandelen van de schade. 

Voorstellen fysieke schade:

Als het gaat om fysieke schade, zoals scheuren in woningen en gebouwen, stelt het IMG voor om vooral in te zetten op daadwerkelijk herstel, een vaste vergoeding voor toekomstige bevingen, van bijvoorbeeld 2.500 euro in de kern van het bevingsgebied, en een integrale aanpak van alle verzakkingsschade. 

Voorstellen immateriële schade:

Als het gaat om immateriële schade, wil het IMG alle gezinsleden dezelfde vergoeding bieden, de bedragen verhogen naar het niveau dat de overheid bij andere compensatieregelingen ook biedt, een breed pallet aan voorzieningen voor psychosociale hulp en speciaal voor kinderen en jongeren een programma voor verbetering van ontwikkelingskansen zodat hen weer perspectief geboden wordt.

Voorstellen wat betreft waardedaling:

Wat betreft waardedaling van woningen en gebouwen pleit het IMG voor het beslechten van grensdiscussies door ook postcodes te betrekken die nu buiten het waardedalingsgebied vallen, en een coulante regeling voor waardedaling van bedrijfspanden waarmee ondernemers in Groningen en Drenthe worden gecompenseerd.

De vele miljarden die nodig zijn voor de hersteloperatie komen bovenop de huidige, door het IMG reeds toegekende 1,63 miljard euro. Dit is nog los van eventuele nieuwe schade van de benodigde uitvoeringskosten. 

De komende tijd zal het IMG in nauw gesprek met maatschappelijke organisaties, het ministerie van EZK en vertegenwoordigers van onder meer erfgoed, ondernemers en agrariërs de voorstellen nader uitwerken. Het IMG roept de politiek op snel tot besluitvorming te komen.