Nieuws

IMG trok 606 miljoen uit voor bevingsschade (en dat kostte ook nog eens 259 miljoen)

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft vorig jaar voor scheuren, waardedaling van woningen en immateriële schade samen bijna 606 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Ook werd er flink wat geld uitgetrokken voor de afhandeling van de meldingen en de inzet van deskundigen die de schades moeten beoordelen: de afhandeling kostte 259 miljoen euro, en aan de deskundigen was het IMG 150 miljoen euro kwijt.


Leestijd: 2 minuten

In totaal zijn er bij het IMG, sinds de start in maart 2018, 242.000 schademeldingen binnengekomen. Er zijn 208.000 schademeldingen afgehandeld, waarvan 108.000 voor fysieke schade en 100.000 voor waardedaling. De regeling voor immateriële schade is eind vorig jaar gefaseerd gestart en kent daarom nog relatief kleinere aantallen, aldus het IMG.

Afhandeltijd

Volgens het IMG stonden er eind vorig jaar nog ruim 32.000 schademeldingen open. Dat aantal is inmiddels teruggelopen tot minder dan 25.000 als gevolg van invoering van de vaste vergoeding. De doorlooptijd tussen indiening en afhandeling is voor de maatwerk aanpak van fysieke schade circa 26 weken. Voor de vaste vergoeding is dat gemiddeld drie weken.

Kosten

Voor de afhandeling van de schade werd in 2021 voor 259 miljoen euro aan kosten gemaakt. Het grootste deel van die kosten, 230 miljoen euro, is voor de afhandeling van fysieke schade dat in bijna heel 2021 nog hoofdzakelijk uit maatwerkdossiers bestond. Een groot deel van de kosten zijn nodig voor de inzet van deskundigen voor beoordeling van fysieke schade: 150 miljoen euro in 2021.

De maatwerk aanpak van fysieke schade vergt volgens het IMG relatief veel tijd en geld: gemiddeld 5.300 euro per schademelding. Voor woningen met relatief kleine, eenvoudige schades zijn de kosten dan hoger dan de vergoeding. Vanwege het gedoe voor de aanvrager en deze onevenredig hoge kosten, is het sinds november 2021 mogelijk een vaste vergoeding van 5.000 euro te kiezen voor nieuwe aanvragers, zonder tussenkomst van een deskundige.

Waar er nu nog 0,74 euro aan uitvoeringskosten nodig zijn om 1 euro schadevergoeding te kunnen uitkeren bij fysieke schade, is de verwachting dat deze verhouding in 2022 fors verbetert door de vaste vergoeding. De kosten voor die in grote mate geautomatiseerde regeling zijn, wanneer er 100.000 Groningers gebruik van maken, 0,10 euro per uitgekeerde euro. Momenteel kiest al circa de helft van de aanvragers voor deze optie. Het is bedoeld voor woningen waar nooit eerder schade werd gemeld.