Nieuws

Het gaat goed met de slechtvalk in Groningen

Vier jonge valken in een nestkast hoog boven het pand van de Gasunie zijn maandagmiddag geringd en onderzocht. En wat bleek?


Leestijd: 1 minuut

Het gaat goed met de slechtvalk in Groningen
Het gaat goed met de slechtvalk in Groningen

Het bleek dat de vier valkjes drie vrouwtjes zijn, en er was één mannetje bij.

Volgens de deskundigen zijn vogels tussen de 20 en 25 dagen oud, zo kon de ringer vaststellen aan de hand van de lengte van de vleugels.

Het geslacht van de vogels kon worden vastgesteld op basis van gewicht. Want de mannetjes zijn lichter. Zijn ze minder van 700 gram dan is het een mannetje, zijn ze zwaarder, dan is het een vrouwtje.

De vogels kunnen nog enkele weken genieten van de rust en verzorging in het veilige nest bij hun ouders. Over twee of drie weken zijn ze al zó groot dat ze dan uitvliegen.

Volgens de Vogelbescherming is de slechtvalk in Nederland een zeer schaarse broedvogel. Maar een gunstige ontwikkeling is wel dat het aantal duidelijk toeneemt, als doortrekker en overwinteraar en ook als broedvogel.

Sinds 1990 zijn de aantallen broedparen met meer dan 5% per jaar toegenomen. Er zijn in Nederland nu ongeveer tweehonderd broedparen.

Daarvan is langzamerhand een beduidend percentage van Groningse komaf. Want in totaal zijn in de nestkast van de Gasunie de afgelopen zes jaar al 21 slechtvalken ter wereld gekomen.

(Foto's: Gasunie)