Nieuws

Kantorenmarkt houdt stand in Groningen


Leestijd: 1 minuut

Het ging het afgelopen jaar om 62.700 vierkante meter, tegen 44.400 in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het Kantorenmarktonderzoek 2008. Voor 2009 verwacht het stadsbestuur echter een krimp.

De stijging in 2008 komt voor een groot deel op het conto van twee grote huurovereenkomsten voor tijdelijke kantoorruimte. Wanneer deze overeenkomsten niet worden meegeteld, was 2008 een gemiddeld jaar. De cijfers:
Groningen kantorenmarkt 2007 2008
aanbod (m²) 110.800 123.000
opname (m²) 44.400 62.700
aanbod/opname (norm = 1,5) 2,5 2,0
voorraad (m²) 916.000 918.000
leegstand t.o.v. voorraad (norm = 5%) 7,1% 8,0%
huurprijzen (€/m²) € 150,00 € 155,00

Voor de Groningse kantorenmarkt in 2009 voorziet het stadsbestuur een krimp, als gevolg van de economische recessie. De cijfers van de eerste helft van 2009 (Groningen/Assen) bevestigen dit beeld: het aantal vierkante meters dat in gebruik is genomen, is gekrompen met 42 procent en het aanbod is gegroeid met 28 procent.
Half jaar later
In een economische hoogconjunctuur blijft de vraag en opname van kantoorruimte in Groningen doorgaans wat achter bij de rest van Nederland. Daartegenover staat dat als het minder gaat, de teruggang ook niet zo groot is. Verder zijn de effecten in Groningen vaak later merkbaar. Ook nu is de reactie van de Groninger kantorenmarkt pas een half jaar later te zien. Maar ondanks de economische recessie blijft de behoefte aan kantoren groeien en neemt ook het totale kantooroppervlak toe. Groningen heeft een gemiddelde voorraad van vijf vierkante meter kantooroppervlak per inwoner.
Beleid herzien
Het stadsbestuur wil het kantorenbeleid herzien. Belangrijke thema’s daarbij zijn de aanpak van de leegstand, kwaliteit en omvang van toekomstig kantorenvoorraad, profilering van Groningen als kantorenstad en meer verschillende maten in het aanbod van kantoorunits. Het college verwacht het plan voor de herziening na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 te presenteren.