Nieuws

Kerklaan wordt fietsstraat

De Kerklaan in Groningen wordt een fietsstraat met meer ruimte voor fietsers. Ook komt er meer groen. Het definitieve ontwerp voor de nieuwe straat is klaar. De ‘nieuwe’ straat kost 1,5 miljoen euro.  


Leestijd: 1 minuut

Dagelijks gebruiken duizenden fietsers de Kerklaan op weg van de binnenstad naar de Zernike Campus. Het was voor de gemeenteraad reden om in 2021 te besluiten de straat officieel als fietsstraat in te richten. Het wegdek krijgt rood asfalt en parkeerplekken komen straks op een verhoogd gedeelte te staan, op gelijke hoogte als de stoep. In een fietsstraat zijn automobilisten te gast en moeten daarom de snelheid aanpassen op fietsers. 

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid wordt beter doordat de rijbaan visueel smaller wordt. Ook komen er drie verhogingen in de weg en blijven de zebrapaden. Daarnaast komt er meer groen, meer ruimte voor fietsenstallingen en plekken voor deelvervoer (fiets en e-scooter), zodat de stoepen toegankelijkheid blijven. Met behoud van terrassen. Wethouder Philip Broeksma: “De invulling van deze wensen betekent automatisch minder ruimte voor het parkeren van auto’s. In samenspraak met de bewoners blijven straks van de 60 parkeerplekken er 48 over. Dat levert ruimte op om de Kerklaan aantrekkelijker in te richten voor bewoners en ondernemers.”

Meer groen

Er komt veel groen in de straat, met meer en grotere plantvakken. Dit is ook een wens van de bewoners. Ook komen er 35 bomen in de Kerklaan, zes meer dan er nu staan.

Komend najaar worden de werkzaamheden technisch voorbereid en daarna kan een aannemer beginnen met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2024 / begin 2025 starten. De raad moet nog wel instemmen met het definitieve ontwerp.