Nieuws

Kolencentrale Nuon Eemshaven van de baan; aardgasgedeelte gaat wel door


Leestijd: 2 minuten

De kolencentrale die Nuon in de Eemshaven wil bouwen wordt nog verder uitgesteld, in elk geval tot 2020. Mocht de centrale er toch ooit komen, dan zal de CO2-uitstoot minder dan de helft zijn van een reguliere kolencentrale. Milieuorganisaties hebben daarover met Nuon afspraken gemaakt.

De milieuorganisaties verzetten zich al jaren tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven. De centrales van Nuon en Essent zijn rampzalig voor het klimaat en verpesten de natuur en de luchtkwaliteit in het waddengebied.

Juridische procedures en campagnes hebben nu geleid tot een aantal duidelijke toezeggingen van Nuon. De milieuorganisaties zijn blij dat de kolencentrale op de lange baan is geschoven en dat, mocht de centrale er onverhoopt toch komen, Nuon zich als eerste Europese energiebedrijf heeft vastgelegd op een strenge CO2-norm.

De centrale die Nuon wil bouwen bestaat uit twee delen. Nuon bouwt momenteel het eerste deel, dat uitsluitend op aardgas zal draaien. De milieuorganisaties verwachten dat de voorwaarden waaraan Nuon is gebonden uiteindelijk zullen leiden tot afstel van de bouw van het tweede gedeelte: een kolenvergasser. Daarmee is Essent het enige bedrijf dat nog een kolencentrale wil bouwen aan de rand van de Waddenzee.

Het aardgasgedeelte van de centrale van Nuon, dat momenteel in aanbouw is, kan straks in gebruik worden genomen, want de milieuorganisaties trekken hun juridische procedures tegen de centrale in. Ze staan echter in de startblokken om opnieuw bij de rechter en de overheid protest aan te tekenen als Nuon besluit het kolengedeelte alsnog te bouwen.

De afspraken tussen Nuon en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Mobilisation for the Environment zijn vastgelegd in juridisch afdwingbare overeenkomsten.

De belangrijkste afspraken zijn:
• Nuon trekt de vergunning voor het kolengedeelte in zodra het aardgasgestookte gedeelte in bedrijf is genomen. Mocht Nuon later alsnog een vergunning voor het kolengedeelte aanvragen, dan behouden de milieuorganisaties het recht daartegen juridisch bezwaar te maken.
• Nuon neemt het kolengedeelte van de centrale in ieder geval niet eerder in gebruik dan 2020.
• Als Nuon het kolengedeelte in gebruik neemt, mag de centrale als geheel niet meer CO2 uitstoten dan 360 gram per kiloWattuur. Dat is minder dan de helft van een gangbare kolencentrale.
• De milieuorganisaties trekken hun juridische bezwaren tegen de centrale in, zodat het gasgestookte gedeelte in gebruik genomen kan worden.