Nieuws

Komen oesters en zeesterren terug voor de kust van Groningen?

In de Eems-Dollard en Waddenzee komen steeds minder mosselen, oesters, andere schelpdieren of zeesterren voor. Maar dat gaat – als het meezit – veranderen. De provincie Groningen wil een proef mogelijk maken met ‘rifblokken’ langs de zeedijk Eemshaven-Delfzijl. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Tegelijk wil de provincie het water in de Eems minder troebel maken, waardoor er grotere kansen zijn voor de ontwikkeling van schelpdieren en bodemleven.


Leestijd: 2 minuten

Komen oesters en zeesterren terug voor de kust van Groningen?
Komen oesters en zeesterren terug voor de kust van Groningen?

De rifblokken worden gemaakt van gebaggerd slib uit de Eems-Dollard. Uit de proef moet blijken of de schelpdieren terugkeren en of hiermee een nieuw leefgebied voor onderwaternatuur in de Eems-Dollard ontstaat. De provincie Groningen en het Waddenfonds ondersteunen de proef met 240.000 euro.

In de Eems-Dollard en Waddenzee komen steeds minder schelpdieren voor. Dit heeft gevolgen voor andere dieren die voor voedsel of vestiging van hen afhankelijk zijn. Schelpdieren zoals mossels en oesters worden ook biobouwers genoemd. Ze vestigen zich als een groepje op een plek en bouwen daar een nieuw leefgebied voor onderwaterdieren en -planten. De pilot Rifblokken helpt deze schelpdieren met een harde ondergrond van lokaal slib. Hierop kunnen ze een nieuw rif bouwen, waar kreeftachtigen, weekdieren en vissen kunnen opgroeien en schuilen.

Verbetering waterkwaliteit

Door slib uit het water van de Eems-Dollard te halen en te verwerken tot natuurvriendelijke rifblokken, wordt het estuarium waarschijnlijk minder troebel. Dieren en planten in dit unieke en zeldzame natuurgebied hebben het zwaar door het slibrijke, zuurstofarme water. Door jaarlijks een grote hoeveelheid slib uit het water te halen verbeteren de waterkwaliteit en ecologie in de Eems-Dollard.

Onderzoek rifblokken

Baggerspecialist NETICS is de bedenker van de rifblokken. Een aannemerscombinatie van NETICS, Van Oord en KWS Infra maakt en plaatst de rifblokken en onderzoekt de effecten. Onderzoek moet duidelijk maken of de rifblokken zorgen voor een toename van schelpdieren en bodemleven in het natuurgebied. De onderzoeksresultaten worden in 2026 verwacht. De opgedane kennis wordt uitgewisseld met Waddenmozaïek, dat het onderwaterleven in het Waddengebied onderzoekt. De proef wordt ondersteund door Groningen Seaports.

Rijke Dijk

Bij de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven zijn bij de Rijke Dijk voorzieningen aangebracht die goed zijn voor vogels, mossels en andere dieren en planten. De overgang tussen land en water is natuurvriendelijker gemaakt met een palenbos en getijdenpoelen. In deze getijdenpoelen blijft bij eb water staan. Dat maakt het tot een aantrekkelijke, natuurlijke leefomgeving voor vissen, wieren en ander onderwaterleven. De rifblokken vormen een aanvulling op deze maatregelen.

Programma Eems-Dollard 2050

Het proefproject Rifblokken maakt deel uit het meerjarig programma Eems-Dollard 2050. Het Rijk en de regio werken hierin samen aan natuurherstel van de Eems-Dollard, om zeldzame natuurwaarden veilig te stellen en de balans met economische activiteiten te verbeteren.

De Rijke Dijk: voor de kust van Delfzijl zijn kunstmatige kwelders aangelegd.
De Rijke Dijk: voor de kust van Delfzijl zijn kunstmatige kwelders aangelegd.