Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor grondlegger leefstijlgeneeskunde Gerjan Navis

Hoogleraar nefrologie Gerjan Navis is ter gelegenheid van haar pensioen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De koninklijke onderscheiding werd haar op vrijdag 13 mei uitgereikt door burgemeester Koen Schuiling. Het UMCG noemt Navis een uitmuntende onderzoeker op het gebied van nierziekten, leefstijl en voeding en een verbinder van wetenschap en maatschappij.


Leestijd: 2 minuten

Koninklijke onderscheiding voor grondlegger leefstijlgeneeskunde Gerjan Navis
Koninklijke onderscheiding voor grondlegger leefstijlgeneeskunde Gerjan Navis

Navis was vanaf 1985 in dienst van het UMCG als arts-assistent en werd in 1993 internist-nefroloog bij de afdeling Interne Geneeskunde. Sinds 2000 is zij hoogleraar Experimentele Nefrologie en sinds 2015 bekleedt zij tevens de leerstoel Voeding in de Geneeskunde in het investeringsprogramma Nutrition & Health van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Leefstijl als medicijn

In het bijzonder heeft Navis zich gericht op het grote preventieve belang van leefstijlmanagement om daarmee de achteruitgang van nierfunctie en complicaties bij nierschade te voorkomen. De belangrijke schadelijke rol van zout in de voeding was hierbij een bijzonder aandachtspunt. Dit heeft zij uitgebouwd tot het concept van Lifestyle Medicine, leefstijl als medicijn. Samen met diverse partners uit de zorg en de Aletta Jacobs School for Public Health, zijn hierin de sterke punten van publieke gezondheid die leiden tot preventie en zorg in het ziekenhuis gecombineerd. 

Daarmee is ze in staat geweest om wetenschap te vertalen naar beleid en maatschappij. Op ‘creatieve en vasthoudende wijze’ weet ze wetenschappers, beleidsmakers en bijvoorbeeld patiëntenverenigingen met elkaar te verbinden.

Ze was grondlegger van de leefstijlgeneeskunde in het UMCG. Zo is ze een van de bedenkers van GLIM – het Groningen Leefstijl Interventie Model dat tegenwoordig wordt toegepast in het UMCG en daarbuiten. Daarnaast is zij zeer belangrijk geweest in de opstart en doorontwikkeling van Lifelines. Dit is een groot populatiecohort met als doel om beter te begrijpen hoe mensen gezonder oud kunnen worden; 167.000 inwoners van Noord-Nederland nemen hieraan deel.  

Toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis

Gerjan Navis heeft altijd veel tijd en moeite geïnvesteerd in het toegankelijk maken van haar wetenschappelijke kennis. Zeer regelmatig houdt zij als deskundige publiekslezingen in de noordelijke provincies om de inwoners te overtuigen van het belang van een gezonde (voedings)leefstijl. Ook is ze nauw betrokken bij verschillende burgerinitiatieven in de Veenkoloniën op het gebied van voeding. Zo heeft zij in de veenkoloniën mosterdsoep gemaakt in een dorpshuis om in contact te komen met inwoners. Hiermee slaat ze een brug tussen toponderzoek en de interesses en belangen van inwoners van de regio. 

Naast haar werk in het UMCG was Navis ook voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Nierstichting Nederland, vicevoorzitter van de commissie langdurige zorg van ZON-MW en lid van de Gezondheidsraad. Ze was projectleider van de Kennissynthese Voeding bij Chronische Ziekte (ZON-MW/VWS, 2017) en lid van de taakgroep Preventie van de Nationale Wetenschapsagenda.