Nieuws

“Korte lontjes door corona”: politie moest vaker geweld gebruiken

De politie in Noord-Nederland heeft afgelopen jaren vaker geweld moeten gebruiken om de orde te herstellen. Volgens de politie heeft de stijging te maken met het effect van de coronapandemie op de samenleving. “De lontjes zijn korter geworden.”


Leestijd: 2 minuten

Ging het in 2019 nog om 916 geweldsincidenten, een jaar later moest de politie 1.198 keer geweld gebruiken. Vorig jaar, 2021, ging het om 1.363 incidenten waarbij er geweld aan te pas kwam. Ook het aantal geweldsaanwendingen nam toe tot 2.127. Dat dit aantal hoger ligt dan het aantal incidenten heeft te maken met het feit dat er bij één incident soms meerdere agenten betrokken zijn die hun geweldsinzet allemaal persoonlijk melden en registreren.

Volgens Joop de Schepper, hoofd Operatiën eenheid Noord-Nederland, zijn de lontjes van mensen door de coronatijd wat korter geworden. “Groepen mensen zochten soms de confrontatie met elkaar, maar ook met ons. Bij contacten met burgers die normaal gesproken rustig verlopen, kwam regelmatig onderliggende irritatie naar boven.”

Bij de meeste incidenten – landelijk gezien bij 55 procent – hoefde er geen wapen aan te pas komen. Opvallend is noemt de politie de stijging van het gebruik van de lange wapenstok, waterwerper en traangas en meer inzetten van de bereden politie. Deze stijgingen zijn onder andere te verklaren door de vele corona- en anti lock down-demonstraties waarbij de politie afgelopen jaar op moest treden.

Beoordeling en leren van geweld
Sinds 2019 heeft de politie een Commissie Geweldsaanwending . Deze commissie toetst het toegepaste geweld wanneer het vuurwapen is gebruikt (gericht of geschoten), als gevolg van het toegepaste geweld meer dan licht letsel is ontstaan of als het opmaken van een geweldsregistratie naar het oordeel van de hulpofficier van justitie noodzakelijk is. Deze commissie brengt advies uit aan de politiechef. Wanneer het geweldgebruik als niet professioneel wordt gekwalificeerd, kunnen eventueel tucht- of zelfs strafrechtelijke maatregelen volgen.

Joop de Schepper: “De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat we geweld professioneel inzetten en dat wij verantwoord omgaan met de geweldbevoegdheid die we hebben. We kijken kritisch naar ons eigen optreden. In verreweg de meeste gevallen gaan collega’s professioneel om met hun geweldsbevoegdheid. Waar dat niet goed ging, nemen we gepaste maatregelen.”