Nieuws

Lelylijn komt toch weer stapje dichterbij

De Lelylijn komt toch weer een stapje dichterbij. Het ministerie van Infrastructuur heeft de Lelylijn aangemeld voor een Europees subsidietraject en rijk en noordelijke provincies hebben een werkorganisatie opgericht om de gedroomde spoorlijn tussen Amsterdam, Leeuwarden en Groningen te onderzoeken. Daarmee wordt toch een volgende stap gezet in de plannenmakerij voor de Lelylijn.


Leestijd: 1 minuut

Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn
Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Eerder werd bekend dat de 3 miljard euro die het rijk heeft gereserveerd door de spoorlijn bij lange na niet genoeg zal zijn en dat er in ieder geval Europees geld bij moet. Daarvoor moet de lijn doorgetrokken worden naar Duitsland, maar in de plannen werd nog niet over de verbinding naar Bremen en Hamburg gesproken.

Overheid hoopt op geld uit Europa

Het ministerie en de noordelijke provincies maakten donderdagavond bekend dat Nederland begin juni bij de Europese Commissie heeft aangegeven de Lelylijn te willen laten opnemen in het TEN-T netwerk, het Trans Europees Transportnetwerk. Opname in het TEN-T is nodig om in aanmerking te komen voor Europees geld. Het Tsjechische EU-voorzitterschap hoopt daarover in december van dit jaar afspraken te maken op een transportraad.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe die samenwerken in het Deltaplan voor het Noorden hebben een werkorganisatie opgericht die het onderzoek naar de Lelylijn verder moet coördineren. Bij die werkorganisatie moeten ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden worden betrokken.