Nieuws

Mijnraad adviseert kabinet om Groninger gasveld nog niet te sluiten

De mijnraad adviseert het kabinet om nog even te wachten met het sluiten van het Groninger Gasveld. De raad vindt het onverstandig om op korte termijn definitief te stoppen, onder meer omdat we in crisistijd voldoende opties moeten houden en omdat er deze zomer zoveel mogelijk gas in opslag moet voor de winter. Het zou volgens Staf Depla, voorzitter van de Mijnraad, onverstandig zijn om nu een onomkeerbaar besluit te nemen. Dat zegt hij in Nieuwsuur.


Leestijd: 1 minuut

Regionale overheden Groningen maken geen bezwaar tegen besluit verhoging gaswinning
Regionale overheden Groningen maken geen bezwaar tegen besluit verhoging gaswinning

Volgens staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft een snelle sluiting van het Groningerveld een hoge prioriteit. Vijlbrief wil uiterlijk in 2024 het Groningerveld sluiten. De Mijnraad adviseert Vijlbrief in gesprek te gaan met Groningers. Volgens Depla is er door de nieuwe situatie meer begrip vanuit Groningers, omdat er vanwege de oorlog geen Russisch gas meer wordt geleverd.

Daarnaast denkt Depla dat het vooral belangrijk is om de versterkingsoperatie in Groningen snel te laten verlopen. "De veiligheid van de Groningers wordt niet bepaald door een jaar iets meer gas te winnen, maar door de versterkingsoperatie."

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. Het bestaan van de raad is geregeld in de Mijnbouwwet. Adviezen van de Mijnraad zijn niet bindend.