Nieuws

Miljoenen voor aanpak achterstanden kinderen door corona

De gemeente Groningen steekt 4 miljoen euro in het aanpakken van (leer)achterstanden door corona bij kinderen.


Leestijd: 1 minuut

Lerarentekort Groningen neemt toe
Lerarentekort Groningen neemt toe

Het college van B&W gaat hiermee onder andere de uren voor de brugfunctionarissen (die waar nodig een brug slaan tussen school en thuis) uitbreiden, extra cultuur- en natuureducatie organiseren, meer zomeractiviteiten bieden en sporten en bewegen in het onderwijs extra stimuleren.

Ook wordt ingezet op extra zorg en ondersteuning in het speciaal basisonderwijs. Alle plannen staan beschreven in het herstelprogramma Onderwijs (voor basis, voortgezet en speciaal basisonderwijs) dat luistert naar de naam: “de tijd zal het leren”.

Ontwikkelingskansen

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: ”We willen de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten en bieden als gemeente een breed pakket aan: van het stimuleren van taal/lezen tot sport en cultuur op en na school. We zetten in op praktische activiteiten die op korte termijn zijn uit te voeren. En we sluiten aan op wat de scholen al doen. Zo hebben schoolgaande kinderen er snel en maximaal profijt van. De kinderen verdienen een extra steuntje in de rug want de coronacrisis heeft grote impact op ze (gehad)”.

Fors Budget

Het Rijk heeft een fors budget (8,5 miljard) aan het onderwijs toegekend onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Een groot gedeelte van het geld is naar de scholen gegaan, maar er is ook een budget toegekend aan de gemeenten om te investeren in schoolgaande kinderen. Voor de gemeente Groningen gaat het daarbij dus om 4 miljoen euro.