Nieuws

Minister negeert advies NZa en wil snel besluit over concentratie kinderhartchirurgie

Voor 1 april moeten de academische ziekenhuizen een besluit hebben genomen over waar de kinderhartchirurgie geconcentreerd zal worden. Komen de ziekenhuizen er onderling niet uit, dan hakt minister Kuipers van Volksgezondheid de knoop door.


Leestijd: 2 minuten

Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer en aan de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra. De minister laat het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarmee links liggen. De NZa adviseerde de minister begin december 2022 om voorlopig niet over te gaan op concentratie van de zorg, omdat dat de toegankelijkheid van de regionale zorg in acuut gevaar zal brengen. 

Op dit moment is de zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking nog te vinden in de academische ziekenhuizen in Groningen, Rotterdam, Utrecht en Leiden. Eind 2021 besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge om het specialisme voor de complexe zorg te concentreren op twee plekken, namelijk in Rotterdam en Utrecht. Dit om de kwaliteit van de complexe zorg in stand te houden. Het voornemen leidde tot groot ongenoegen in Groningen en Leiden, die daarmee hun kinderhartcentra zouden verliezen.

Minister Kuipers, die het stokje in begin 2022 van De Jonge overnam, besloot om de NZa te vragen om onderzoek te doen naar de gevolgen van het voorgenomen besluit. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat concentratie van de complexe hartzorg nodig is, maar dat de gevolgen voor het sluiten van de kinderhartchirurgie in het UMCG onevenredig groot zullen zijn voor de zorg in Noord- en Oost-Nederland. Er is volgens de zorgautoriteit eerst een nieuw plan nodig voordat hervormingen in de hartzorg op verantwoordelijke wijze mogelijk zijn.

Dat advies legt Kuipers nu dus naast zich neer. Zo’n nieuw plan gaat teveel tijd kosten, schrijft hij. Ook ziet hij af van een mogelijkheid om de zorg in drie van de academische ziekenhuizen te concentreren. Hij noemt dat er niet genoeg kinderhartchirurgen en gespecialiseerde verpleegkundigen zijn om de zorg voort te zetten in drie van de vier centra.

Kuipers denkt dat het de onderlinge verhoudingen van de ziekenhuizen ten goede komt als de ziekenhuizen zelf met een voorstel komen over waar de zorg geconcentreerd moet worden. Hij wijst erop dat het afgelopen moet zijn met een houding dat ieder ziekenhuis zijn eigen gelijk wil halen. De voorzieningen zijn er volgens de minister voor de patiënt, niet voor de ziekenhuizen. Het voorstel voor waar de zorg geconcentreerd moet worden moet er nog dit kwartaal komen. Anders ziet de minister zichzelf genoodzaakt zelf de keuze te maken.