Nieuws

Motto nieuwe college van B&W: “Het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is”

In het Floreshuis aan het Floresplein in Groningen heeft formateur Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) vanmorgen het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie aan burgemeester Schuiling aangeboden. “Het begint in Groningen, voor wat van waarde is”, luidt het motto van het nieuwe college, dat een ‘sociaal en groen’ verkiezingsprogramma presenteerde. De komende vier jaar zal daarbij de rol van de gemeentelijke overheid weer veel sterker worden en wordt op diverse plaatsen afscheid genomen van het markt-denken.


Leestijd: 2 minuten

Motto nieuwe college van B&W: “Het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is”
Motto nieuwe college van B&W: “Het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is”

Het nieuwe collegeprogramma is tot stand gekomen na onderhandelingen die zeven weken hebben geduurd, sinds de gemeenteraadsverkiezingen.  De vijf partijen hebben samen een meerderheid van 25 van de 45 gemeenteraadszetels in Groningen.

Volgens Gijsbertsen zijn de partijen er in geslaagd om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de toekomst van Groningen, een visie die zelfs ook landelijk van betekenis kan zijn.

Belangrijk in het collegeprogramma is dat de rol van de overheid, die de afgelopen decennia steeds minder is geworden, weer zal worden versterkt. “Wij willen een keuze maken voor publieke regie, met voordelen voor het collectief”.

In het college-akkoord zijn volgens Gijsbertsen vier sporen herkenbaar. Zo wil het nieuwe college meer bestaanszekerheid bieden, onder meer via armoedebeleid en schuldenverlichting.

In de woningbouw moet er meer aandacht komen voor de bouw van sociale huurwoningen, en moet er een gemeentelijk ontwikkelbeleid komen.

Groningen wil de komen de jaren groeien, maar die groei moet “groen en eerlijk zijn”, en waar mogelijk moet de natuur verstrekt worden.

Reactie GroenLinks

Onderhandelaar Mirjam Wijnja van GroenLinks toonde zich zeer tevreden. “De afgelopen jaren is gebleken dat ‘de markt’ het antwoord niet heeft op maatschappelijke problemen. Daarom moeten we die rol weer terug krijgen”, zo betoogde ze. “We zetten in het nieuwe programma hard in op besparen en isoleren. En Groningen zal hard moeten groeien, maar dat doen we groen”.

PvdA

Carine Bloemhoff (PvdA) liet ook weten de rol van de overheid weer te willen versterken. “Sommige zaken zijn té belangrijk om aan de markt over te laten, zoals bijvoorbeeld de volkshuisvesting”.

Tevreden is ze ook met het plan van het nieuwe college om 2500 extra woningen in de sociale huur te bouwen, en extra sociale koopwoningen. “Ook gaan we de huisjesmelkers aanpakken”

Groningen gaat tot haar tevredenheid ook een armoedefonds instellen.

Partij voor de Dieren

Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren: ”Met dit collegeakkoord is er écht sprake van een cultuurverandering. Daarin is de erkening dat economische groei niet altijd voor alles de oplossing is. Ik ben blij dat we erkennen dat dieren onze medebewoners in de gemeente Groningen zijn”.

De lijstaanvoerder van de Partij voor de Dieren in Groninhen is ook tevreden met het feit dat “eiwittransitie net zo waardevol is als energietransitie. Daar zijn we heel blij mee!”.

SP

Jimmy Dijk van de SP zei dat  gedurende zijn hele leven de sciale voorzieningen alleen maar zijn afgebouwd in Nederland en in Groningen. “Mensen snakken naar de wederopbouw van de sociale voorzieningen. De overheid moet weer sterk worden. We gaan naar georganiseerde solidariteit, daar ben ik enorm trots op!”

ChristenUnie

Sten Wennink van de ChristenUnie: “Het mooie van het nieuwe collegeprograma is dat we toe willen naar een gemeente die voor iedereen van waarde is, en voor alles wát van waarde is”.