Nieuws

Na opknapbeurt wacht zuidelijke ringweg nog grotere werkzaamheden


Leestijd: 1 minuut

De werkzaamheden aan de ringweg bestaan namelijk uit drie fases. De eerste fase die nu in uitvoering is betreft puur onderhoud. Daarbij zal het wegdek zoals gemeld onder meer van een nieuwe laag teer worden voorzien.De tweede fase betreft een ingrijpende verbetering van de zuidelijke ringweg. Daarbij zal de capaciteit aan deze weg aanzienlijk worden vergroot en komen er onder meer nieuwe weggedeelten en tunnels. Deze werkzaamheden gaan twee jaar duren en vergen een investering van 136 miljoen euro. Dat bedrag wordt grotendeels door het Rijk betaald in het kader van de ‘Langman-akkoorden’ voor steun aan het Noorden.Mogelijk komt er ook nog een derde fase. Die heeft dan niet betrekking op de zuidelijke ringweg maar op de aanleg van een ‘zuidtangent’, een nieuwe verbinding tussen de A28 en de A7. Maar of er een zuidtangent zal worden aangelegd, dat wordt pas bekend in het jaar 2008. Dan wordt bekeken in hoeverre de opknapbeurt van de zuidelijke ringweg voldoende soelaas heeft geboden. Bert Kramer, projectleider Renovatie Ring Zuid van Rijkswaterstaat, wees er recent tijdens een bijeenkomst van de Groningen City Club op dat de aanleg van de nieuwe wijk Meerstadbij Groningen ongetwijfeld voor extra drukte zal leiden. Dat betekent dat de kans dat een zuidtangent noodzakelijk zal blijken te zijn toeneemt door de aanleg van ‘Meerstad’.