Nieuws

Nieuw college Gedeputeerde Staten Groningen gepresenteerd

In het Provinciehuis in Groningen is vanmorgen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gepresenteerd. Dat bestaat vertegenwoordigers van BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. In het nieuwe college is ook één niet-partijgebonden gedeputeerde: Susan Top, die onder meer verantwoordelijk is voor de afhandeling van de aardbevingsproblematiek. Het nieuwe college heeft een akkoord op hoofdlijnen en niet alle plannen dichtgetimmerd, zodat ook oppositiepartijen bijdragen kunnen leveren.


Leestijd: 2 minuten

“We willen niet alles dichttimmeren, waardoor er ruimte blijft voor overleg met Provinciale Staten. Dat betekent dat we álle denkkracht kunnen mobiliseren, dus ook uit andere fracties”, aldus Gouke Moes, fractievoorzitter van BBB. Zijn partij won de verkiezingen, heeft de grootste fractie en nam het voortouw in de onderhandelingen. “Veur Mekoar”, zo is het thema van het programma van het nieuwe college.

Susan Top, die ook verantwoordelijk wordt voor Vrijetijdeconomie en toerisme, voor ruimtelijke kwaliteit en Landschap, zei dat ze het zeer waardeert dat ze is gevraagd gedeputeerde te worden, ook al is dat niet namens een van de deelnemende partijen. “Dit is voor Groningen en voor mij een laatste kans om een zo goed mogelijke regeling te maken voor de afhandeling van de schade en het inlossen van de ereschuld. Ik heb trouwens niet de illusie dat ik dit zo maar in mijn eentje zal oplossen. Verwacht dan ook geen wonderen. Maar ik zal de mouwen opstropen. Ik sta te popelen om te beginnen”.

Tjeerd van Dekken, die opnieuw gedeputeerde wordt namens de PvdA, zei dat hij zich met name wil inzetten voor basisbanen. “Ook wil ik me inzetten voor nieuwe woningen, met name ook voor lagere inkomens. We willen meer dan dertig procent sociale woningbouw realiseren, en ook woningen voor jongeren en de ouder wordende generaties’

Johan Hamster van de ChristenUnie vindt het een mooi akkoord. “We willen ons inzetten voor armoedebestrijding. Het is toch van de zotte dat in een energieke provincie als Groningen zoveel mensen de energierekening niet meer kunnen betalen. Een ander belangrijk thema is bereikbaarheid. We gaan hard werken aan de komst van de Nedersaksenlijn en de komst van nog meer mooie fietspaden”.

Bram Schmaal (Groninger Belang) zei er trots op te zijn dat zijn partij pas negen jaar bestaat, en nu al mag meedoen aan een nieuw college. Hij wordt straks verantwoordelijk voor financiën. Hij kondigde aan dat er 21 miljoen euro gereserveerd is voor nieuw beleid. Andere programmapunten waar Schmaal tevreden over is, is het feit dat er geen grote windmolens meer komen op land, en ook geen grote datacenters. “We willen stoppen met de verdozing van het landschap”. Ook wil het nieuwe college dat er niet nog meer nieuwe elektriciteitsmasten komen. De nieuwe elektriciteitskabels moeten voortaan ondergronds.