Nieuws

Nieuwbouw Grote Markt kost 300 miljoen

B&W Groningen hebben vandaag hun ambitieuze plannen voor de Grote Markt Noordzijde openbaar gemaakt. Met het project is een investering gemoeid van naar schatting 250 tot 300 miljoen gulden. Het gaat daarmee om de meest grootschalige nieuwbouw aan de Grote Markt sinds de Tweede Wereldoorlog.


Leestijd: 1 minuut

B en W van Groningen hebben gekozen voor de complete vernieuwing van de Grote Markt Noordzijde omdat de winkels, kantoren en routes in het plangebied geleidelijk achteruit gaan. Volgens wethouder W. Smink (PvdA) zijn investeerders nu nog bereid om geld uit te trekken voor het ingrijpende verbeteringsplan. ‘Die kans krijgen we niet vaak. Daarom moeten we hem grijpen’, zo betoogde hij vanmorgen tijdens de persconferentie.De parkeergarage die gepland is onder de Grote Markt moet plaats gaan bieden aan vierhonderd auto’s. Eventueel kan dat aantal nog aangevuld worden met een beperkt aantal plaatsen voor bewoners. De gemeenteraad heeft wel als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat de parkeergarage niet mag leiden tot een toename van het aantal parkeerplaatsen in het stadshart. Daarom wordt het aantal parkeerplaatsen elders binnen de diepenring verminderd. Volgens het college van B en W van Groningen lopen de Martinitoren en de Martinikerk geen enkel gevaar tijdens de spectaculaire werkzaamheden. Alle ideeën en plannen worden daarom eerst getoetst op de gevolgen voor de kerk en de toren. Voor dat onderzoek heeft de gemeente een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau ingehuurd: Geodelft. Dat bureau blijft tijdens de bouw bij het project betrokken.De oostkant van de Grote Markt is niet bij de planvorming betrokken. De gemeente richt zich eerst op de noordzijde. Wel voegen B en W daar aan toe dat de oostkant op termijn wel aangepakt kan worden. Maar daar zijn nu nog geen concrete plannen voor. Bij studentencorps Vindicat, die huizen in het grootste pand aan de oostzijde, kan men voorlopig dus opgelucht adem blijven halen.