Nieuws

Noorden krijgt 438 miljoen. Maar wat gaat Groningen er mee doen?

Het lijkt wel Sinterklaas. Lezers werden vanmorgen verblijd met het bericht dat het Noorden 438 miljoen euro Europees geld tegemoet kan zien. Een fors deel daarvan is voor de provincie Groningen. Kan Groningen dit geld gebruiken om allerlei wensen nu snel gerealiseerd te krijgen?


Leestijd: 2 minuten

Campus Community Fund: eerste 60 miljoen al geïnvesteerd
Campus Community Fund: eerste 60 miljoen al geïnvesteerd

Nee: Groningen kan haar deel van de honderden miljoenen niet naar believen uitgeven. Het geld is specifiek bestemd voor de energietransitie. Maar ook kan het worden ingezet voor de modernisering van de economie zeer belangrijke zaken als waterstof, digitalisering en het bevorderen van een gezondere levensstijl, waardoor uiteindelijk de zorgkosten minder hoeven te stijgen. Als het Noorden al het Europese geld écht slim en verstandig inzet, kunnen we het gebruiken om van Groningen een van de modernste provincies in Europa te maken.

Het geld is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF), en bestemd voor de periode 2021-2027. En is bestemd voor de drie provincies en de vier grote steden van Noord-Nederland, zo meldt het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) vanmorgen.

Just Transition Fund: energietransitie

Het JTF focust op de energietransitie, waar de provincie Groningen vanzelfsprekend een grote rol speelt. Uit dit fonds gaat 330 miljoen naar onze regio, het hele Noorden zal hiervan profiteren.

“Het Noorden gaat dit geld gebruiken voor nieuwe banen in de energietransitie, precies waar de Europese Unie het voor bedoelt. Nieuwe werkgelegenheid is nodig, want er gaan 20.000 banen verloren door het beëindigen van de gaswinning. We gaan er als Noord-Nederland gezamenlijk mee aan de slag, maar heel Nederland heeft er wat aan. Wij zijn het groene stopcontact van het land”, aldus René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

Duurzaamheid, gezondheid en digitalisering

Met de fondsen als startpositie gaat het Noorden werken aan de regionale opgaven en transities. Het uitgangspunt is maatschappelijke en economische innovatie, gericht op vier transities: van lineaire naar circulaire economie, van zorg naar gezondheid, van analoog naar digitaal en van fossiele naar duurzame energie.

‘Noordelijk Perspectiefplan’: waterstof en snelle trein

Premier Mark Rutte noemde in de Algemene Politieke Beschouwingen de noodzaak voor een ‘Noordelijk Perspectiefplan’. Dit initiatief gaat in Den Haag steeds meer leven. Zo is er vanuit de Tweede Kamer volop steun gekomen voor de noordelijke ambities, en zijn er meerdere Kamermoties ingediend om de noordelijke inzet op deze Europese fondsen kracht bij te zetten.

Het Noorden richt zich nu op de volgende bouwstenen voor dit Perspectiefplan. Dit is onder meer het Europees Sociaal Fonds+, gericht op de arbeidsmarkt. Voor het nationale groeifonds zet het Noorden in op financiering voor de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland 2.0, de snelle treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad, en de Scholingsalliantie Noord.

(Archieffoto boven: de Zernike Campus: centrum van kennis en innovatie, en in de toekomst misschien een van de belangrijkste motoren achter de Groningse economie. We hebben straks dan weliswaar geen aardgas meer, maar wel hoogwaardige kennis, als nieuwe brandstof voor een supermoderne economie).