Nieuws

Parkeerbeleid op de schop: minder overlast door forenzen en bezoekers

Het parkeerbeleid van de gemeente gaat flink op de schop. Op meer plekken wordt betaald parkeren ingevoerd, in een aantal wijken kunnen bewoners nog maar één bewonersvergunning aanvragen en er wordt een nieuwe bezoekersvergunning ingevoerd. Bij elkaar gaat het om veertien maatregelen, waarmee het college wil voorkomen dat forenzen en binnenstadbezoekers op parkeerplekken gaan staan die eigenlijk voor bewoners en hun vrienden en familie bedoeld zijn.


Leestijd: 1 minuut

Volgens het college ervaren veel Stadjers last en hinder van geparkeerde auto’s die niet van wijkbewoners zijn. Het college wil de parkeerdruk verminderen en tegelijkertijd ook een einde maken aan de ‘lappendeken’ van verschillende parkeertarieven en -regels.

Het plan is onder andere om de bezoekersvergunning aan te passen: nu nog is er een weeksaldo maar dat wordt een jaarsaldo. Is dat op, dan kunnen bewoners extra uren bijkopen. En voor mantelzorgers wordt, samen met Steunpunt Mantelzorg, geregeld dat ze straks 600 uur per jaar gratis kunnen parkeren. Het voornemen is om de nieuwe vergunning in te voeren per 1 januari 2025.

Geen vergunning voor meerdere auto’s

Ook stelt het college voor om in aan aantal wijken het aantal parkeervergunningen voor bewoners te beperken. Het gaat dan om onder andere Oranjebuurt, Hortusbuurt, Noorderplantsoenbuurt en de Oosterpoort. Hier kunnen bewoners soms hun auto niet kwijt omdat andere bewoners twee of meer auto’s hebben.

In sommige wijken wordt ook het gebied waar bezoekers moeten betalen om te parkeren uitgebreid. Het gaat daarbij om een pilot in onder andere om het Hoornse Meer, de Wijert-Zuid, Oosterhoogebrug en het Stadspark.

In nieuwe stadswijken, zoals Suikerzijde en Stadshaven komen helemaal geen openbare parkeerplekken meer. Er komen daar alleen parkeerplekken voor bewoners op eigen terrein.

De plannen zijn nog niet definitief. Er komen nog gesprekken met ondernemers, bewoners en uiteindelijk de raad. Rond de zomer wordt een raadsvoorstel verwacht.