Nieuws

Prehistorische Groningers hadden zomerhuisjes


Leestijd: 1 minuut

In de winter woonden ze in hun ‘echte’ huizen op de hoger gelegen zandgronden rond Slochteren. De Groningse stadsarcheoloog G. Kortekaas denkt dat de boeren van daaruit hebben gezocht naar vruchtbaarder gronden voor in de zomer. ,,De oeverwallen van de Hunze zijn dan een logische plek’’, aldus Kortekaas.De stadsarcheoloog vond naast de resten van houten woningen, opslagruimten en landafzettingen ook bijzondere krassen in de grond. Deze duiden op het gebruik van een landbouwwerktuig die de grond niet alleen doorkliefde, maar ook omploegde. ,,Dit is één van de oudste aanwijzingen voor het gebruik van zo’n soort ploeg in Nederland’’, zegt Kortekaas.