Nieuws

Provincie Groningen blij met plannen kabinet

De provincie Groningen is blij met de plannen van het nieuwe kabinet en gaat graag aan de slag om de ambities uit het regeerakkoord samen te uit te werken. Veel doelen uit het akkoord sluiten goed aan bij de thema's van de provincie Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Energieprovincie

Als energieprovincie juicht Groningen investeringen in klimaat toe. Commissaris van de Koning René Paas reageert namens het College dat het indrukwekkend is dat de coalitiepartijen een bedrag van 35 miljard euro willen vrijmaken voor een klimaat- en transitiefonds. Paas: "Dit biedt voor Groningen kansen. Met name voor de productie van waterstof. We kunnen het verder uitwerken in de Toekomstagenda die we al met het Rijk hebben." 

Beëindiging gaswinning

In het nieuwe regeerakkoord herbevestigen de vier coalitiepartijen dat de gaswinning in Groningen wordt beëindigd. "De veiligheid van Groningers staat voorop, zo lezen wij die woorden", zegt Paas. Ook het uitgangspunt dat de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie ruimhartig moet, stemt de provincie positief. En als het geld op is, staat er in het akkoord, komt er geld bij.

Lelylijn

In het Deltaplan voor het Noorden deed de provincie Groningen, samen met Drenthe, Friesland en Flevoland, de handreiking om de nationale woningbouwopgave te helpen oplossen. Het Noorden wil graag een deel van de woningen bouwen die de komende jaren hard nodig zijn. Zeker als die woningen goed bereikbaar zijn. De provincie Groningen juicht daarom toe dat de aanleg van de Lelylijn in de plannen van het nieuwe kabinet voorkomt (en daar 3 miljard euro voor reserveert), en 7,5 miljard reserveert voor 14 woningbouwgebieden.