Nieuws

Provincie Groningen: financiële tegenvaller door elektrisch rijden

De provincie Groningen is een groot voorstander van het bevorderen van elektrisch rijden. Maar de groei van het aantal elektrische auto’s bezorgt de provincie wel een flink gat in de begroting, omdat de provincie bij deze auto’s geen opcenten op de motorrijtuigenbelasting mag heffen.


Leestijd: 2 minuten

Provincie Groningen: financiële tegenvaller door elektrisch rijden
Provincie Groningen: financiële tegenvaller door elektrisch rijden

“Op zichzelf gaat het goed met de economie van de provincie Groningen. En ook de Miljoennota pakt gunstig voor ons uit, want met name uit het “transitiefonds”, om de overgang van aardgas naar duurzamere energiebronnen te bevorderen, komt er veel geld naar onze provincie. Maar ik maak me wél zorg over de financiën, want wij kunnen geen opcenten heffen op de elektrische motorvoertuigen”, zo liet gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) weten.

Volgens hem speelt dit probleem niet alleen voor Groningen maar voor alle provincies. In totaal gaat het om 350 tot 400 miljoen inkomstenderving voor alle provincies. Daarom wordt er in interprovinciaal verband gelobbyd voor een alternatief.

In een reactie op de gisteren gepresenteerde Miljoenennota liet het college van GS verder weten te vinden dat het hoog tijd wordt er een “nieuwe regering komt die doorpakt”. Groningen wil graag met de buurprovincies doorzetten met de waterstofeconomie, de duurzame landbouw en groene mobiliteit.

De waarde van deze Miljoenennota is beperkt, stelt het College. Ondanks de extra miljarden die er instaan voor de woningmarkt, het onderwijs en klimaatveranderingen. "Dat valt onder de categorie 'doen wat nodig is.' Een nieuw kabinet moet een langtermijn-visie op tafel leggen en daar beleid voor maken", zegt René Paas, commissaris van de Koning, namens het College.

Groningen heeft ambities op het gebied van waterstof, duurzame landbouw en groene mobiliteit. Samen met de provincie Drenthe, Friesland en Overijssel ligt er ook een aanbod voor de Lely- en de Saksenlijn, in combinatie met woningbouw en economie. Zolang het kabinet demissionair is, blijft onduidelijk hoe 'Den Haag' daar op zal reageren.

Het demissionaire kabinet hakt in de Miljoenennota ook geen knoop door om meer wind op zee te wekken. Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en besluiten over aan- en afvoer van groene stroom van toekomstige windparken komen evenmin aan de orde.

Wat we nu in Den Haag zien, zegt Paas, is te vergelijken met een sur-place op de wielerbaan. "Iedereen wacht op de sprint die aangetrokken wordt. Dan gaat er pas echt wat gebeuren.''