Nieuws

RUG: colleges afgelast; Alle studiezalen in de Universiteitsbibliotheek, Centrale Medische Bibliotheek (CMB) en op Faculteiten dicht

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft alle colleges, examens en evenementen met veel deelnemers afgelast tot 10 april. Waar mogelijk organiseert de RUG colleges online. Dat maakte de RUG donderdagavond bekend op een speciale aan de gevolgen van corona gewijde pagina.


Leestijd: 2 minuten

Het kabinet heeft donderdagmiddag 12 maart besloten dat al het wetenschappelijk onderwijs op de universiteiten in ieder geval tot en met 31 maart zal worden afgelast. De RUG volgt dit advies op en heeft de volgende maatregelen genomen:

  • Vanaf vrijdag 13 maart tot in ieder geval vrijdag 10 april worden alle fysieke colleges en tentamenzittingen afgelast. Waar mogelijk zullen colleges en tentamens online worden aangeboden. Dit zal niet altijd haalbaar zijn. Hiervoor wordt vrijdag 13 maart een pagina op intranet voor docenten ingericht.
  • Het wetenschappelijk onderzoek gaat zover als mogelijk gewoon door.
  • Alle studenten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de genomen maatregelen als het gaat om onderwijs en examens.
  • Alle studiezalen in de Universiteitsbibliotheek (Binnenstad en Zernike), Centraal Medische Bibliotheek (CMB) en op Faculteiten worden vanaf vrijdag 13 maart tot in ieder geval vrijdag 10 april gesloten. Studium Generale, de USVA, het Universiteitsmuseum en het Sportcentrum zijn in deze periode ook gesloten.
  • Alle evenementen met meer dan 100 deelnemers (waaronder ook oraties en promoties) worden afgelast of uitgesteld. Voor Faculteiten en diensten die eigen evenementen organiseren, geldt dezelfde richtlijn.
  • Alle externe evenementen die in de gebouwen van de RUG plaatsvinden met meer dan 100 bezoekers of deelnemers worden geschrapt.
  • Voor alle medewerkers geldt dat het advies is om, als de dienst het toelaat, zo veel mogelijk thuis te werken. Hierover moeten medewerkers afstemmen met hun direct leidinggevende.
  • In principe zijn dienstreizen niet meer toegestaan tenzij echt noodzakelijk.
  • Medewerkers met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts moeten in ieder geval thuisblijven en moeten zich zo nodig ziekmelden bij hun leidinggevende.

Alle geschrapte activiteiten en examens worden waar mogelijk zo snel mogelijk opnieuw ingeroosterd. Op www.rug.nl/corona staat alle actuele informatie over het coronavirus.

Het UMCG heeft alle onderwijsactiviteiten met UMCG-docenten tot 4 april geannuleerd. Studenten worden vanuit hun opleiding over de maatregelen geïnformeerd. De belangrijkste punten zijn:

Voor alle opleidingen geldt dat alle onderwijsbijeenkomsten met UMCG-docenten worden tot 4 april geannuleerd. Daar waar mogelijk wordt online onderwijs ingezet. Voor individueel en docentgebonden onderwijs voor kleine groepen geldt dat de docent of afdeling beslist wat doorgaat en wat niet. Voor stages en co-schappen etc. geldt dat het UMCG hen ziet als medewerkers van het UMCG en voor hen het medewerkersbeleid geldt.

Het onderwijs van de Faculty of Science and Engineering en van de Faculteit Gedrags-en Maatschappijwetenschappen in hetzelfde onderwijsgebouw aan de Antonius Deusinglaan 1, gaat vooralsnog wél door.

De RUG heeft op haar website een speciale pagina met informatie: www.rug.nl/corona