Nieuws

Slechts enkele overtredingen bij Groningen Airport Eelde

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorig jaar ‘slechts’ vijf overtredingen geconstateerd op Groningen Airport Eelde (GAE). In twee gevallen ging het om trainingsvluchten van een vliegschool en drie overtredingen hadden betrekking op het afwijken van de vertrekroutes. Alle betrokken partijen hebben van de ILT een waarschuwing gekregen.


Leestijd: 1 minuut

Toezicht op regionale luchthavens

Voor regionale luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde, gelden regels voor het gebruik van de luchthaven en geluidsnormen. Ook zijn er regels voor het vliegen over bewoond gebied om geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De ILT controleert of GAE en de partijen die daarop vliegen zich aan de geluidsnormen en regels houden. Een keer per jaar worden de bevindingen vastgelegd, dat gebeurt in de handhavingsrapportage.

Hierin staat ook dat de luchthaven afgelopen jaar binnen de geluidsgrenzen bleef. Er kwamen bij de ILT 7 klachten binnen over proef-, les- of oefenvluchten; in 2 van de 7 gevallen ging het daadwerkelijk om een overtreding.

Overige vluchten

Op de luchthaven waren in het afgelopen gebruiksjaar in totaal 275 vliegbewegingen na 23.00 uur. Het bleek om vluchten te gaan die vallen in de categorie reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten waarbij een onmiddellijke start of landing is vereist. Deze vluchten voldeden dus aan de regels.